Claude Levi-Strauss - biografia i działalność

Claude Levi-Strauss urodził się w 1908 roku w Brukseli w Belgii, w rodzinie żydowskiej. Wychowywał się we Francji. Ukończył filozofię na francuskiej Sorbonie, gdzie studiował również prawo. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel filozofii w gimnazjum. Następnie w ramach francuskiego projektu kulturalnego wyjechał do Brazylii, gdzie wykładał na uniwersytecie w Sao Paulo. Był to jednocześnie początek jego działalności etnograficznej. Przyglądał się wówczas kulturze plemion Guaycuru i Bororo zamieszkujących amazońską dżunglę.

Claude Levi-Strauss biografia
Claude Levi-Strauss/ fot. UNESCO/Michel Ravassard (2005)

 

W 1940 roku Levi-Strauss wrócił do Francji, by walczyć na froncie, ale po kapitulacji kraju wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako nauczyciel w New School for Social Research. Tam też zetknął się z antropologią amerykańską i Romanem Jacobsonem, wywodzącym się z Praskiej Szkoły Językowej, który znacząco wpłynął na jego poglądy. Po II wojnie światowej Levi-Strauss przez trzy lata był attache kulturalnym Francji w Waszyngtonie. Do Paryża powrócił w 1948 roku. Jego książka doktorska „Elementarne struktury pokrewieństwa” szybko zyskała znaczną popularność.

Następnie antropolog pracował w „sekcji religioznawstwa porównawczego ludów niepiśmiennych”. W 1955 roku wydał książkę dokumentalną traktującą o jego pobycie w Brazylii – „Smutek tropików” – która zapewniła mu ogromną popularność. W 1959 roku objął katedrę antropologii społecznej w College de France i opublikował dzieło swojego życia – „Antropologię strukturalną”, stanowiącą symboliczny początek dojrzałego strukturalizmu. W kolejnych latach wydał jeszcze „Myśl nieoswojoną” i monumentalne dzieło „Mythologiques”.

Zmarł w 2009 roku we Francji.

Claude Levi-Strauss - charakterystyka poglądów

Claude Levi-Strauss to twórca filozofii strukturalizmu. To on przeniósł bowiem językoznawcze rozważania Ferdinanda de Saussure’a i Praskiej Szkoły Strukturalnej na grunt teorii kultury. Zaczerpnął od swoich poprzedników przede wszystkim pojęcie „struktury” i „znaku”, składającego się z cześci „znaczącej” oraz „znaczonej”. De Saussure podzielił język na: abstrakcyjny system (langue – język) i jego jednostkowe użycie (parole –mowę).

Levi-Staruss uważał, że ludzkie myślenie jest procesem uwarunkowanym językowo i że rządzą nim analogiczne prawa. Na tej podstawie zaczął poszukiwać uniwersalnej struktury całość kultury, a więc jej „języka”. Znalazł go w micie jako ponadczasowej formie przekazywania określonych norm etycznych i zachowań (które odpowiadały wyróżnionej przez de Saussure „mowie”).

Badając legendarne opowieści różnorodnych cywilizacji, doszedł do wniosku, że w każdym zakątku świata mit posiada podobną strukturę. Składa się on mianowicie z „mitemów”, małych cząstek fabularnych odpowiadających określonemu zachowaniu czy zdarzeniu, które można sprowadzić do jednego zdania oznajmującego, np.: „Edyp zabija ojca” itp. W ten sposób zapoczątkował karierę strukturalizmu jako metody badania i rozumienia różnorodnych zjawisk kulturowych, religijnych czy socjologicznych.

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia

  Postmodernizm jest zbiorem różnorodnych nurtów myślenia, filozofii oraz koncepcji artystycznych, których zasadnicza cecha sprowadza się do tego, że zaistniały one „po” modernizmie, czyli po nowoczesności. Kierunki te zwykle sytuują się w opozycji do modernizmu, ale jednocześnie... Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55