Roland Barthes - biografia i poglądy

Roland Barthes urodził się w 1915 roku w Cherbourg we Francji. Studiował literaturę na paryskiej Sorbonie. II wojnę światową spędził we Francji, ze względu na zły stan zdrowia nie został powołany do wojska.

Od 1948 roku zaczął pracować w instytutach akademickich we Francji, Rumunii i w Egipcie. Jego prace filologiczne zyskały dużą popularność w latach 60., co sprawiło, że był zapraszany na prestiżowe konferencje, np. do Stanów Zjednoczonych.

Jego słynne wystąpienie na konferencji w Baltimore w 1966 roku – „Ecrire: verbe intransifif” – stało się jedną z przyczyn przełomu poststrukturalistycznego w teorii literatury. W 1977 roku Barthes objął Katedrę Semiologii w College de France.

Zmarł w 1980 roku w wyniku obrażeń powstałych na skutek wypadku drogowego.

Roland Barthes - charakterystyka poglądów

Poglądy i analizy Barthesa wpisywały się w główne nurty współczesnej myśli humanistycznej. Był on semiologiem, strukturalistą, a następnie poststrukturalistą. Semiologię wykorzystywał do demaskowania dyskursów ideologicznych i właściwych kulturze masowej.

Jego głównym dziełem tego okresu były „Mitologie” – próba analizy struktury współczesnego mitu jako „języka drugiego stopnia”. Barthes obnażał ideologiczną

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia

  Postmodernizm jest zbiorem różnorodnych nurtów myślenia, filozofii oraz koncepcji artystycznych, których zasadnicza cecha sprowadza się do tego, że zaistniały one „po” modernizmie, czyli po nowoczesności. Kierunki te zwykle sytuują się w opozycji do modernizmu, ale jednocześnie... Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ee4
rr • 2021-10-20 19:19:10
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02