Zbigniew Herbert - biografia i twórczość - strona 2

dziejów, ale ma obowiązek przeciwstawiać się złu. Celem tej walki nie jest wygrana, ale bycie po właściwej stronie, zwycięstwo moralne. Wierność ideałom wymaga najwyższych poświeceń i niezłomnej woli.

Poeta podejmuje próbę przywrócenia ładu i harmonii, zburzonych przez dramat wojny. Szczególną pozycją w dorobku artysty jest zbór „Pan Cogito”, odzwierciedlający stan świadomości współczesnych (niepewność, brak punktów odniesienia, upadek tradycyjnych wartości) i problemy trawiące powojenną rzeczywistość.

Wiele utworów Herberta ma wyraźny kontekst historyczny, stanowi krytykę totalitarnych systemów i zniewolenia umysłów, jednak jego poezja znacznie wykracza poza kwestie społeczne i polityczne, niosąc ogólne przesłanie na temat ludzkiej natury.

Twórczość poety ma charakter intelektualny, pełna jest odniesień do literatury i sztuki, szczególnie tych doby antyku. Herbert używa prostego języka, wyraża się chłodno i z dystansem, chętnie posługuje się liryką roli (podmiot liryczny wciela się np. w postać historyczną lub literacką). Większość jego utworów napisana jest wierszem wolnym, bezrymowym, na ogół ubogim w środki artystycznego wyrazu. W poetyce Herberta dominują metafory, często posługuje się też antytezą. Istotną rolę w tej poezji odgrywa ironia.

Zbiory poezji:

„Struna światła” (1956)
„Hermes, pies i gwiazda” (1957)
„Studium przedmiotu” (1961)
„Napis” (1969)
„Pan Cogito” (1974)
„Raport z oblężonego miasta i inne wiersze” (1983)
„Rovigo” (1992)
„Elegia na odejście” (1992)

Zbigniew Herbert - dramaty

Dramaty Herberta pochodzą z jego wczesnego okresu twórczości, później artysta zarzucił tę dziedzinę literatury. Utwory te powstawały na ogół z myślą o radiu, a nie scenie, dlatego dominują w nich efekty dźwiękowe (didaskalia koncentrują się na tym, co słychać, a nie tym, co widać).

Podobnie jak w poezji, ocena współczesności w dramatach jest negatywna, co jednak nie pociąga za sobą idealizowania przeszłości.

Zbiór „Dramaty” (1970): „Jaskinia filozofów”, „Drugi pokój”, „Rekonstrukcja poety”, „Lalek. Sztuka na głosy”

Zbigniew Herbert - eseje

Zbiory: „Barbarzyńca w ogrodzie” (1962), „Martwa natura z wędzidłem” (1993), „Labirynt nad morzem”.

Pierwszy z nich to owoc podróży poety – zawiera opis odwiedzanych przez niego miejsc oraz dwa eseje historyczne dotyczące albigensów i templariuszy. Czas współczesny przeplata się tu z historią, artysta przywołuje przeszłe zdarzenia, ukazując niezmienność pewnych zjawisk (zbrodni, prześladowań, ucisku).

„Martwa natura z wędzidłem” to natomiast zbiór poświęcony XVII-wiecznej sztuce holenderskiej. Poeta „idzie pod prąd” ogólnych tendencji, zdradzając własne fascynacje zapomnianymi często artystami (Torrentius).

Ostatni zbiór esejów ukazał się już po śmierci pisarza. Zawarte w nim teksty odnoszą się w głównej mierze do kultury i historii starożytnej. Tutaj także zawarł pisarz własne oceny i polemikę z powszechnymi opiniami. Charakterystyczne dla jego spojrzenia jest weryfikowanie historii. Herbert – wychodząc z założenia, że oficjalna wersja wydarzeń zawsze pochodzi od zwycięzców – dąży do odkrycia drugiej prawdy – prawdy pokonanych.

Polecamy również:

 • Pan Cogito - interpretacja ogólna, opracowanie cyklu

  Zbigniew Herbert stworzył poetycką postać Pana Cogito na użytek swych wierszy podczas pobytu w USA – w 1971 roku. Tom poezji, zatytułowany „Pan Cogito”, powstał w tym samym roku (wydany w 1974 r.) i od tego czasu bohater wierszy stał się jednym z najważniejszych elementów poezji Herberta,... Więcej »

 • Potęga smaku - interpretacja i analiza wiersza

  Herbert napisał „Potęgę smaku” pod wpływem wniosków jakie wyciągał z obserwacji komunistycznej rzeczywistości. Z pewnością był przeciwny socrealistycznemu kierunkowi w sztuce, potem natomiast bardzo surowo, jak w prezentowanym wierszu, oceniał totalitarną rzeczywistość wypełnioną pustymi... Więcej »

 • Książka - interpretacja i analiza wiersza

  Tytułowa książka to Biblia. Takie jej określenie wskazuje – z jednej strony – na bezpośredni, familiarny stosunek autora do Pisma Świętego, któremu nie potrzeba do jej nazwania wzniosłych słów. Z drugiej strony – określenie „książka” podkreśla wyjątkowość tego dzieła.... Więcej »

 • Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza wiersza

  „Tren Fortynbrasa” pochodzi z tomu „Studium przedmiotu” wydanego w 1961 roku. Inspiracji do napisania utworu można dopatrywać się rzeczywistości lat 60. Komunistyczne państwo nieprzerwanie terroryzowało swoich obywateli od czasu zakończenia wojny. Więcej »

 • Sprawozdanie z raju - interpretacja i analiza wiersza

  „Sprawozdanie z raju” to utwór pełen ironii, którą uwypukla dysharmonia między stylem i treścią wypowiedzi, widoczna już w samym tytule. Wizja raju została ujęta w sposób sprawozdawczy. Jest to relacja na temat panujących w raju warunków, zapisana na wzór rządowych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44