Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia - strona 2

dziejach. Innymi słowy, postmodernizm odżegnuje się od możliwości odkrycia jakiejś logiki dziejów, widząc w takiej praktyce przejaw totalizmu. Kres historii oznacza więc kres wszelkich systemów wartości rozumianych jako jedynie słuszne. Ideowym patronem postmodernizmu jest w tym sensie Fryderyk Nietzsche, który jako pierwszy podważył możliwość dotarcia do obiektywnej prawdy twierdząc, że „nie ma faktów, są tylko interpretacje”.

Zasadniczymi cechami postmodernizmu jako filozofii i światopoglądu są zatem antyesencjalizm, a także podważenie kategorii postępu, co przekłada się na przeświadczenie, że o świecie nie da się powiedzieć nic nowego, można jedynie przetwarzać w nieskończoność istniejące idee. Głównym nurtem postmodernizmu filozoficznego na gruncie amerykańskim są poststrukturalizm i dekonstrukcja, a więc myśl Jacquesa Derridy, Michela Foucaulta, Rolanda Barthesa, Julii Kristevej i Paula de Mana.

Ważną rolę w obrębie koncepcji postmodernistycznych odgrywa również Hayden White i Nowy Historycyzm. Zarówno White, jak i Nowy Historycyzm kwestionują kategorię sensu dziejów i podkreślają niemożność odkrycia „historycznej prawdy”. Historia jest tu bowiem rozumiana albo jako zwykła opowieść (tekst) rządząca się regułami retorycznymi (White) albo jako opowieść osadzona w określonym kontekście kulturowym, którego nie sposób odtworzyć.

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

 • Semiotyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Semiotyka (od gr. semeiotikos – odnoszący się do znaku) to – w najogólniejszej definicji –  teoria znaków, która rozwija się od starożytności. Jej zręby, jak zaznacza Anna Burzyńska, pojawiły się u Platona, Arystotelesa, stoików, Filona Aleksandryjskiego czy Boecjusza. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58