Zygmunt Bauman - biografia i filozofia - strona 3

nowoczesności i ponowoczesności. Doszedł do wniosku, że Holocaust stanowił ostateczny upadek nowoczesnej kultury (zwłaszcza jej fundamentów moralnych). Ponowoczesność zaś uwolniła jednostkę od dogmatu absolutnej prawdy i zdemaskowała dyskursy ideologiczne, w imię których działa każdy totalitaryzm („Nowoczesność i zagłada”, „Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności”). W tym sensie Bauman widzi w postmodernizmie szansę dla jednostkowej wolności i szczęścia.

Jednocześnie jednak płaszczyzna ekonomiczno-polityczna współczesnego świata budzi jego wielkie zastrzeżenia. Bauman postrzega najniższe warstwy społeczne jako grupy wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem, żyjące w nieustannym braku poczucia bezpieczeństwa, które okazuje się wysoką ceną za osobistą wolność. Jego wypowiedzi w dziedzinie polityki globalnej, zwłaszcza odnoszące się do działań Izraela w stosunku do Palestyny wzbudzają kontrowersje i sprzeciw Izraelczyków. Niewątpliwie jest to jednak jedna z najwybitniejszych osobowości naukowych i teoretyków moralności współczesnego świata. 

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia

  Postmodernizm jest zbiorem różnorodnych nurtów myślenia, filozofii oraz koncepcji artystycznych, których zasadnicza cecha sprowadza się do tego, że zaistniały one „po” modernizmie, czyli po nowoczesności. Kierunki te zwykle sytuują się w opozycji do modernizmu, ale jednocześnie... Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54