Zygmunt Bauman - biografia i filozofia - strona 2

„Klasa, ruch, elita: studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego”). W 1968 roku pod wpływem antysemickiej nagonki został wyrzucony z uczelni i wyemigrował z kraju. W latach 1969-1971 wykładał na Uniwersytecie w Tel Awiwie i w Hajfie. Następnie zaś osiedlił się w Anglii, gdzie został wykładowcą, a potem kierownikiem katedry socjologii w Leeds. Jest laureatem prestiżowych międzynarodowych nagród, np. Nagrody Księcia Austrii (2010).

Zygmunt Bauman - charakterystyka poglądów

Początek myśli filozoficznej i socjologicznej Baumana (lata 50. i 60.) był ściśle związany z zainteresowaniem socjalizmem i marksizmem („Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina”, „Socjalizm brytyjski”, „Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa”). Potem socjolog stał się jednym z głównych krytyków i demaskatorów komunizmu, czego świadectwem są prace takie jak np.: „Socjalizm. Utopia w działaniu”, „Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika” z: „Wokół rewolucji rosyjskiej).

Pod koniec lat 80. Bauman zaprezentował się jako główny teoretyk etycznej płaszczyzny współczesnej kultury. Przeciwstawił on sobie projekty etyczne, które legły u podstaw szeroko rozumianej

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia

  Postmodernizm jest zbiorem różnorodnych nurtów myślenia, filozofii oraz koncepcji artystycznych, których zasadnicza cecha sprowadza się do tego, że zaistniały one „po” modernizmie, czyli po nowoczesności. Kierunki te zwykle sytuują się w opozycji do modernizmu, ale jednocześnie... Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54