Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski - analiza i interpretacja

Gatunek i konstrukcja

Tryptyk rzymski uznawany jest za poemat religijny, składający się z trzech zasadniczych części: Strumień, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej oraz Wzgórze w krainie Moria. Jan Paweł II napisał go w 2002 roku, a opublikował w 2003 w Wydawnictwie św. Stanisława. Utwór został przetłumaczony na pięć języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski. Trzy wymienione części poematu są autonomiczne, ale jednocześnie powiązane ze sobą znaczeniowo.

Tematyka i przesłanie

Pierwsza część zatytułowana Strumień przedstawia refleksję na temat istnienia nadprzyrodzonej rzeczywistości, metafizycznych doznań, których człowiek doświadcza m.in. podczas kontaktu z naturą. Siła przyrody objawia się podmiotowi jako dowód niezmierzonej potęgi Boga. Tajemniczość i metafizyczność świata natury skłania człowieka do poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne i moralne:

Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków ten rytm objawia mi ciebie, Przedwieczne słowo

(...)

musisz iść do góry, pod prąd.

W drugiej części przenosimy się do wnętrza Kaplicy Sykstyńskiej, której ściany, pokryte freskami Michała Anioła o stworzeniu świata, pogłębiają myśli podmiotu o życiu i Sądzie Ostatecznym. Z racji swojej funkcji (od wieków w Kaplicy odbywa się przecież konklawe) miejsce to staje się w poemacie przestrzenią pytań o charakterze eschatologicznym:

(...) I tu właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej polichromii zbierają się kardynałowie - wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy Królestwa. Przychodzi właśnie tu. I Michał Anioł znów ogarnia ich widzeniem.

Sykstyńskie malowidła są również inspiracją do myśli o charakterze człowieczeństwa i stosunku człowieka do Boga, poszukującego swojego wiernego wyznawcy, Adama. W pewnym sensie freski Michała Anioła stanowią obraz Wielkiego Dzieła Bożego (nie tylko Stworzenia, ale także Miłosierdzia i Zbawienia).

Trzecia część utworu przypomina nam biblijne dzieje patriarchy Abrahama, który wyruszył w podróż z ziemi Ur ku. Dzieje Abrahama miały być zapowiedzią Męki Chrystusowej, nadającej sens poszukiwaniom duchowym ludzkości.

Język i styl

Papież wybrał styl poetyckiej kreacji słowa połączony z codziennym, potocznym językiem komunikacji. Jan Paweł II jak wprawny pisarz sięga po słowa budzące odpowiednie skojarzenia i zainteresowanie odbiorcy. Być może w imię przekonania, że mowa poetycka, mowa wiązana ma większe predyspozycje dotarcia do prawdy o naturze człowieka, Jan Paweł II namawia do interpretacji Tryptyku jako swego rodzaju objawienia ludzkiego.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43