Obrady Okrągłego Stołu - najważniejsze informacje - strona 2

Stołu.

Rozmowy te toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Obrady dotyczyły trzech dziedzin: gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych i pluralizmu związkowego. Oprócz strony rządowo-kolalicyjnej i solidarnościowej brali w nich udział również przedstawiciele Kościoła katolickiego.

Postanowienia

Do najważniejszych postanowień Okrągłego Stołu należało ogłoszenie częściowo wolnych wyborów (tak zwanych kwotowych), w których opozycja mogła zdobyć maksymalnie 35 % mandatów poselskich, a 65 % PZPR, SD i ZSL. Następnie uzgodniono utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów, ustanowienie urzędu Prezydenta wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6 lat, rejestrację Solidarności. Zniesiono monopol państwa w dziedzinie mediów, dzięki czemu odrodził się niezależny „Tygodnik Solidarność”, a także powstała „Gazeta Wyborcza”. Ustalono także konieczność przeprowadzenia reform gospodarczych i w zakresie polityki społecznej.

Znaczenie

Obrady Okrągłego Stołu okazały się prostą drogą do obalenia komunizmu w Polce. W wyniku czerwcowych wyborów Solidarność uzyskała 35 % miejsc w Sejmie i 100% miejsc w Senacie, a ponadto zawiązała koalicję z SD i ZSL, uniemożliwiając stworzenie komunistycznego rządu Czesławowi Kiszczakowi. Efektem tego było powołanie na premiera Tadeusza Mazowieckiego i stworzenie rządu koalicyjnego, który oznaczał koniec Rzeczpospolitej Ludowej.

Polecamy również:

 • Komunizm w Polsce - opracowanie ogólne

  Ustrój komunistyczny w Polsce nie był wynikiem wolnego wyboru obywateli, ale został narzucony siłą przez władze radzieckie, kiedy Polska utraciła suwerenność i znalazła się w strefie wpływów Stalina. Więcej »

 • Polski październik 1956 (odwilż październikowa) - przyczyny i skutki

  Mianem Polskiego Października określa się ogół wydarzeń, które nastąpiły w Polsce po śmierci Józefa Stalina (1953) i zmianach w Moskwie oraz w innych krajach bloku wschodniego. Prawa ręka Stalina, przywódca NKWD, Ławrientij Beria został aresztowany i stracony. Więcej »

 • Mała stabilizacja - definicja, opis, znaczenie

  Określenie „mała stabilizacja” wywodzi się z dramatu Tadeusza Różewicza pt. „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” (1964). Początkowo, jak wskazuje Stanisław Burkot, nazwa ta miała podtekst ironiczny, oznaczała bowiem cały szereg zmian, jakie nastąpiły w życiu społecznym i w... Więcej »

 • Marzec 1968 (wydarzenia marcowe) - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza wydarzeń marcowych 1968 roku jest związana z sytuacją międzynarodową. W 1967 roku wybuchła wojna izraelsko-arabska, zaś Związek Radziecki opowiedział się jednoznacznie po stronie Palestyny. Taka postawa Moskwy wywarła nacisk na Władysława Gomułkę, by ten również potępił działanie Izraela. W partii... Więcej »

 • Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pod nazwą Grudzień 1970 kryje się krwawa masakra robotników, do jakiej doszło na Wybrzeżu (w Gdańsku, w Szczecinie i w Elblągu). Tłem tych wydarzeń była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich obywateli w II połowie lat 60. Pomysłem władz na wyjście z kryzysu była podwyżka cen żywności, którą... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
6969
2017-04-11 14:39:18
db jest
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54