Jan Paweł II, Fides et ratio (O relacjach między wiarą a rozumem) – opracowanie - strona 3

poszukiwanie prawdy jest dowodem na jej istnienie. Dlaczego? Bo niemożliwe jest poszukiwanie czegoś, o czym nic nie wiemy i co uważamy za nieosiągalne. Fundamentalne dla tej encykliki jest przekonanie, że istnieje obiektywna, uniwersalna prawda – jednak nawet papież jej nie pojmuje. To coś, czego nie da się posiąść, dlatego przekonanie, że istnieje jedna prawda absolutna nie jest brakiem tolerancji, wręcz przeciwnie, jej istnienie jest warunkiem porozumienia wszystkich ludzi (niezależnie od ich kultury, wiary i czasu życia, to wspólna płaszczyzna porozumienia). 

Istota filozofii – Jan Paweł II zwraca uwagę, że myślenie filozoficzne zaczyna się zawsze od zdziwienia. Bez niego człowiek przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia. Jan Paweł II wskazuje błędy współczesnej filozofii, ale nie potępia żadnych nurtów filozoficznych. Do błędów zalicza: eklektyzm, historyzm, scjentyzm, pragmatyzm i postmodernizm. Przypomina czytelnikowi nauczanie Piusa XII, który głosił, że każdą (nawet uznawaną przez Kościół za błędną) filozofię należy poznawać przede wszystkim dlatego, że „aby uleczyć chorobę, należy ją poznać”. Z drugiej strony zwracał uwagę, że nawet w błędnych

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Esa
• 2022-01-21 07:10:34
b
• 2022-01-20 22:38:51
Super
• 2022-01-19 19:48:31
ok
• 2022-01-19 18:05:54
No ok
• 2022-01-19 17:29:47