Jan Paweł II, Fides et ratio (O relacjach między wiarą a rozumem) – opracowanie - strona 4

tezach można odnaleźć ziarno prawdy. Filozofia potrzebna jest człowiekowi w poszukiwaniu prawdy, ponieważ potrafi wykroczyć poza to, co namacalne i poprowadzić do prawdy absolutnej. Jest ona potrzebna do dialogu i dyskusji. Dzięki odkryciu prawdy fundamentalnej człowiek ma szansę się rozwijać, prawdziwie poznawać siebie samego i świat.  

Rola Kościoła w kulturze i nauce – Jan Paweł II podkreśla pozytywną rolę Kościoła w kulturze, przede wszystkim dzięki myślicielom, z których tez korzysta. Dzięki tradycji, którą tworzą. Autor odnosi się więc do encykliki papieża Leona XIII Aeterni Patris (sprzed wieku), która w całości była poświęcona filozofii. Podkreślała ona wagę filozofii św. Tomasza oraz studium Ojców Kościoła, które rozwijały chrześcijańską myśl teologiczną. Harmonijna relacja między wiarą a rozumem według Jana Pawła II jest możliwa, a wręcz dzięki niej człowiek może poznać prawdę, a Kościół pełnić misję głoszenia Słowa Bożego wszystkim ludziom. Kościół nie utożsamia się z żadnym nurtem filozoficznym, ale może korzystać ze wszystkich, jeśli tylko nie są one przeciwne prawdom wiary.

Objawienie – Jan Paweł II przedstawia, czym jest Objawienie – pierwszy dar od Boga, mówi, że

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Esa
• 2022-01-21 07:10:34
b
• 2022-01-20 22:38:51
Super
• 2022-01-19 19:48:31
ok
• 2022-01-19 18:05:54
No ok
• 2022-01-19 17:29:47