Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Zimna wojna polegała na szeroko rozumianej rywalizacji, wrogości i napięciu pomiędzy tymi dwoma blokami państw. Autorem terminu był amerykański polityk Bernard Baruch.

Początek zimnej wojny miał miejsce w 1946 roku, kiedy Józef Stalin wygłosił przemówienie, które powszechnie odebrano jako zapowiedź dążenia do III wojny światowej pomiędzy krajami o ustroju socjalistycznym a krajami kapitalistycznymi. W konsekwencji zerwano stosunki gospodarcze między Europą wschodnią i Zachodem i rozpoczęto wyścig zbrojeń. Był to zatem oficjalny koniec Wielkiej Koalicji, jaka obowiązywała podczas II wojny światowej. Stalin jawnie deklarował ideę ekspansywnej rewolucji komunistycznej, która powinna objąć cały świat. W tej sytuacji Zachód musiał podjąć działania obronne, zwłaszcza, że komunizm stawał się coraz bardziej popularną ideologią wśród licznych kręgów zachodnich intelektualistów.

Jednym z owoców zimnej wojny było powstanie z jednej strony NATO – militarnego Paktu Północnoatlantyckiego, skupiającego kraje Europy Zachodniej

Polecamy również:

 • Stalinizm - geneza, założenia, skutki

  Stalinizm to okres rządów Józefa Stalina, który w Związku Radzieckim przypadł na lata 1929-1953. Jednocześnie mianem stalinizmu określa się pierwszy etap komunizmu w krajach Europy Wschodniej, jakie po II wojnie światowej znalazły się pod protektoratem Rosji Sowieckiej. W Polsce czas ten... Więcej »

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na zachód. Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Układ Warszawski - informacje

  Układ Warszawski był sojuszem polityczno-wojskowym państw europejskich, które po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się w radzieckiej strefie wpływów. Wiodącą i decydującą rolę w owym sojuszu pełnił Związek Radziecki. W jego skład wchodziły Polska, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia i... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 4 =
Ta od Graba
2016-01-29 11:49:17
Stalin na wiecu przed wyborami (9 lutego 1946 roku) wygłosił przemówienie, w którym określił kapitalizm, jako ideologię, która sama w sobie posiada elementy zgubne i prowadzi do wszystkich konfliktów zbrojnych. Wtedy 5 marca w odpowiedzi Churchill w Fulton (Stany Zjednoczone) wygłosił referat, w którym mówił o żelaznej kurtynie, która zapadła na Europę "Od Szczecina nad Bałtykiem, do Triestu nad Adriatykiem dzieląc nasz kontynent." Tak więc autor dobrze określił rozpoczęcie zimnej wojny. :)
M
2015-01-05 13:42:20
Początek zimnej wojny miał miejsce w 1946 roku, kiedy Józef Stalin wygłosił przemówienie. Przemówienie wygłoszone zostało przez Churchilla w Fulton - 5 marzec 1946 rok.
Ostatnio komentowane
ee4
rr • 2021-10-20 19:19:10
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02