Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na Zachód. W jego skład pierwotnie weszło 12 państw: Stany Zjednoczony, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy i Luksemburg. W latach 50. do paktu dołączyły Grecja, Turcja, RFN i Hiszpania. Początkowo siedziba NATO znajdowała się w Paryżu, jednak w 1966 roku, po wystąpieniu Francji z sojuszu militarnego została przeniesiona do Brukseli w Belgii.

Działanie paktu zbrojnego opiera się na postanowieniach Traktatu Północnoatlantyckiego podpisanego w Waszyngtonie w 1949 roku. Składa się on z 14 artykułów, z których artykuł 5 zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do obrony tego z nich, które stałoby się obiektem ataku wroga. Po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie Związku Radzieckiego NATO stało się zatem jedną z najważniejszych organizacji stojących na straży bezpieczeństwa w Europie. Obecnie sojusz prowadzi również działania rozjemcze na terytoriach państw objętych

Polecamy również:

 • Stalinizm - geneza, założenia, skutki

  Stalinizm to okres rządów Józefa Stalina, który w Związku Radzieckim przypadł na lata 1929-1953. Jednocześnie mianem stalinizmu określa się pierwszy etap komunizmu w krajach Europy Wschodniej, jakie po II wojnie światowej znalazły się pod protektoratem Rosji Sowieckiej. W Polsce czas ten... Więcej »

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

  Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Więcej »

 • Układ Warszawski - informacje

  Układ Warszawski był sojuszem polityczno-wojskowym państw europejskich, które po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się w radzieckiej strefie wpływów. Wiodącą i decydującą rolę w owym sojuszu pełnił Związek Radziecki. W jego skład wchodziły Polska, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Nic nie ma przydatnego ogólnie to jebač to tą stronę
• 2022-05-16 08:06:33
HahA
• 2022-05-15 21:02:13
Sus
• 2022-05-15 17:02:41
10/10 pomógł mi w prezentacji o tlenie
• 2022-05-15 13:43:19
JD
• 2022-05-15 10:55:45