Pokolenie '56 (Pokolenie Współczesności) - geneza, założenia, przedstawiciele

„Pokolenie 56” to nazwa formacji poetów i prozaików, którzy urodzili się około roku 1930 i debiutowali na fali 1956 roku. W większości byli oni związani z powstałym podczas październikowej odwilży czasopismem „Współczesność”, wspierającym przemiany polskiej kultury.

Generacja ‘56 nie miała wyrazistej postawy intelektualnej, która skupiałaby się wokół określonego doświadczenia pokoleniowego, nie była nim bowiem wojna ani represje stalinowskie. Jedynym wspólnym przeżyciem był tu październikowy bunt i to on nadał charakter i wyrazistość pokoleniu debiutantów.

Pokolenie ‘56 - poezja

Najważniejsi przedstawiciele tej generacji w dziedzinie poezji to: Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Jerzy Harasymowicz, Ireneusz Iredyński, Bohdan Drozdowski, Ernest Bryll, Jarosław Marek Rymkiewicz, Tadeusz Nowak, Urszula Kozioł, Halina Poświatowska, Małgorzata Hillar, Helena Raszka, Jerzy Stanisław Sito, Józef Ratajczak, Tadeusz Kijonka, Stanisław Dąbrowski, Ryszard Danecki, Andrzej Bursa.

Jak stwierdzili ówcześni krytycy (Kazimierz Wyka i Jerzy Kwiatkowski), wspólną cechą owej generacji był swoisty bunt wobec formuły intelektualno-refleksyjnej i uwolnienie swobodnej wyobraźni. Można

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Esa
• 2022-01-21 07:10:34
b
• 2022-01-20 22:38:51
Super
• 2022-01-19 19:48:31
ok
• 2022-01-19 18:05:54
No ok
• 2022-01-19 17:29:47