Illokucja

Wskaż zdania, w ktorych uwydatniony został aspekt illokucyjny.

 

1. Anna obiecała, że podczas mojego urlopu będzie doglądać mieszkania.

2. Anna powiedziała, że zajrzy do naszego mieszkania, kiedy pojedziemy na urlop.

3. Sąsiad ostrzegł mnie, że na schodach jest ślisko i trzeba uważać.

4. Pan Radek posypał schody piaskiem, bo w nocy napadało sporo świeżego śniegu.

5. Łukasz zirytował mnie wiadomościa o tym, że oświadczył się Marcie.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
23.05.2020 20:45

Twórca teorii aktór mowy John Austin wyszczególnił trzy zasadnicze aspekty tego aktu:

  • lokucyjny (tworzenie i wypowiadanie zdań)
  • illokucyjny (zawarty w zdaniach intencjonalnych (np. groźbach, obietnicach)
  • perlokucyjny (występujący wtedy, gdy dana wypowiedź oddziałuje na odbiorcę w sposób emocjonalny)

 

Aspekt illokucyjny zawierają zdania 1. i 3. Zdania nr 2 i 4 mają charakter wypowiedzi oznajmującej, czysto informacyjnej (aspekt lokucyjny), natomiast zdanie 5. świadczy o tym, że jakaś informacja wywołała na odbiorcy konkretną reakcję emocjonalną (aspekt perlokucyjny).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza