Piosenka - cechy, przykłady, twórcy

Piosenka to – według „Słownika terminów literackich” – utwór słowno-muzyczny, przeznaczony do wykonywania przez śpiewaka solistę lub zespół. Jest to gatunek sztuki estradowej, powstały na początku XX wieku.

Piosenka stanowi nieodłączny składnik kultury masowej. Charakteryzuje się ona zwykle uproszczoną, schematyczną wizją świata, prostą metaforyką i nieskomplikowanym przekazem, który musi być zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców.

Wyznacznikami gatunku są: rytmizacja tekstu, obecność rymu, refrenu (paralelizm składniowy i kompozycyjny), powtórzeń, a także wyrazów dźwiękonaśladowczych, pozbawionych odniesień semantycznych, np: „uuuu”, „bzzz”, „para rura”. Ponadto często występują tu wyrażenia quasi-językowe, np. „la la la”. W piosence większą wagę ma brzmienie niż znaczenie tekstu, stąd łamie się tu związki frazeologiczne i niejednokrotnie narusza zasady poprawności językowej.

Treść piosenki zwykle ma charakter ogólnikowy i nie wymaga od odbiorcy dużego zaangażowania poznawczego. Wyróżnikiem tego gatunku jest również swoista uniwersalność znaczeń, znajdująca wyraz w niedookreśleniu świata przedstawionego (np. używanie zaimków osobowych zamiast imion). Funkcję i znaczenie piosenki w kulturze popularnej analizował między innymi Stanisław Barańczak, który stwierdził, że forma ta zmierza „nie tyle do poznawania rzeczywistości w jej rozbiciu na jej czynniki składowe, co do ujmowania tej rzeczywistości w globalne, ogólne, łatwe do zrozumienia kategorie”.

Istnieje wiele odmian gatunku. Obok piosenki estradowej jest również piosenka kabaretowa (często o wymowie satyrycznej) czy tak zwana poezja śpiewana. W tym ostatnim wypadku bardzo ważną rolę odgrywa osoba wykonawcy, który tworzy własną interpretację tekstu i to on jest kojarzony następnie z danym utworem. Znanymi wykonawcami poezji śpiewanej byli np.: Ewa Demarczyk, Marek Grechuta czy Stare Dobre Małżeństwo. Piosenka stała się również formą stricte literacką uprawianą np. przez Ernesta Brylla, Edwarda Stachurę czy Marcina Świetlickiego.

Polecamy również:

 • Esej - definicja, cechy, przykłady

  Essai po francusku oznacza „próbę” – od tego też słowa wywodzi się nazwa gatunku. Jest on gatunkiem z pogranicza literatury pięknej i naukowej, wypowiedzią prezentującą pogląd autora w jakiejś kwestii. Najczęściej wyraża jego punkt widzenia na tematy filozoficzne, artystyczne, czasami... Więcej »

 • Dziennik - definicja, cechy, przykłady

  Dziennik intelektualny to gatunek literacki, który wyodrębnił się na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. Forma ta powstała na fali romantycznego indywidualizmu, a więc przekonania, że intymne przeżycia i doświadczenia człowieka mają istotne znaczenie, także dla literatury i sztuki. Więcej »

 • Reportaż - definicja, cechy, przykłady

  Reportaż wykształcił się w drugiej połowie XIX stulecia, co było ściśle związane z rosnącym znaczeniem prasy, która często podejmowała bieżącą tematykę, obrazując zawiłości ludzkiego życia, opisując postęp technologiczny, najnowsze wydarzenia kulturalne, relacjonowała również podróże do... Więcej »

 • Powieść fantastyczno-naukowa - definicja, cechy, przykłady

  Powieść fantastyczno-naukowa wywodzi się z formy literackiej utopii oraz literatury wykorzystującej motyw nieprawdopodobnych podróży na inne planety. Jako prototyp gatunku można wskazać np. „Tamten świat” Cyrana de Bergeraca z XVII wieku czy fragmenty „Podróży Guliwera”... Więcej »

 • Dramat absurdu - definicja, cechy, przykłady

  Dramat absurdu, jak podaje „Słownik terminów literackich”, to jedna z najważniejszych odmian dramatu XX wieku, która charakteryzuje się odejściem od realizmu i zasady prawdopodobieństwa akcji na rzecz kategorii takich jak groteska i parodia. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42