Julia Hartwig – biografia, twórczość - strona 2

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmarła podczas odwiedzin u córki w Gouldsboro 13 lipca 2007 roku.

Twórczość

Swój pierwszy wiersz Julia Hartwig opublikowała w gazetce szkolnej „W słońce” w 1936 roku. Poezję publikowała w pismach takich jak „Odrodzenie”, „Świat”, „Nowa Kultura”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość” czy „Kresy”. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście tomów poetyckich i prozy, esejów, tłumaczeń, ale również utworów dla dzieci. Poetka tłumaczyła na język polski m.in. Guillaume’a Apollinaire’a, Allena Ginsberga, Maxa Jacoba, Blaise’a Cendrarsa, Pierre’a Reverdy’yego, Marianne’a Moore’a, Williama Carlosa Williamsa.

Wybrane pozycje autorstwa Julii Hartwig:

Z niedalekich podróży (1954)

Pożegnania (1956)

Jaś i Małgosia (1972)

Wielki pościg (1969)

Wolne ręce (1969)

Dwoistość (1971)

Gérard de Nerval (1972)

Czuwanie (1978)

Obcowanie (1987)

Czułość (1992)

Zobaczone (1999​)

Zawsze powroty – dzienniki podróży (2001​)

Nie ma odpowiedzi (2001)

Pięć wierszy (2002)

Pisane przy oknie (2004)

W objęciach świata (2004)

Zwierzenia i błyski (2004)

Jasne niejasne (2009)

Gorzkie żale (2011​)

Zapisane (2013​)