Czego nas uczy Adam Mickiewicz – opracowanie

Artykuł Czego uczy nas Adam Mickiewicz został umieszczony przez autora jako posłowie w zbiorze poetyckim pt. Wiersze polityczne. W tekście o Mickiewiczu Rymkiewicz próbuje, w roli historyka literatury XIX wieku, objaśnić poetykę i tradycję polskiej poezji tzw. „zaangażowanej”, w której nurt sam Rymkiewicz również się wpisuje.

W myśl idei poezji zaangażowanej, czyli poruszającej tematy narodowe i społeczne, starającej się oddziaływać na społeczeństwo, podnosić sprawy trudne i wywoływać określone nastroje i reakcje czytelników, Jarosław marek Rymkiewicz prezentuje stanowisko romantycznego wieszcza do polskości i w ogóle tematu narodowości: w swoich pismach miał on zaznaczać, że istnieją dwa rodzaje polskości oraz dwa rodzaje Polaków – ci, którym zależy na własnej tożsamości narodowej i ci którzy o nią nie dbają. W pierwszej części artykułu Rymkiewicza zostaje zatem postawiona teza. Jako argumentu wykorzystuje poeta fakt stworzenia przez Adama Mickiewicza dramatu Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski (niestety nieukończonego).

W drugiej części tekstu współczesny poeta rozwija tę myśl i pokazuje, że Mickiewicz próbuje społeczeństwu przedstawić jakie różnice występują między dwiema Polskami, jak należy rozumieć to dwojakie istnienie ojczyzny. I tutaj Rymkiewicz jako argumentacje wykorzystuje dzieła wieszcza – III część Dziadów i motyw dwóch ugrupowań spotykających się w salonach warszawskich.

Tekst Jarosława Marka Rymkiewicza ma być w swoim zamyśle rodzajem przypomnienia o tych ważnych kwestiach narodowych, które znalazły swoją wykładnię w twórczości Adama Mickiewicza. Ma być także swego rodzaju usprawiedliwieniem, dopełnieniem – Rymkiewicz skarży się bowiem na końcu tekstu, że wszelkie odwołania do wielowiekowej tradycji literackiej, nie stroniącej od spraw społecznych, na które powołuje się w swojej poezji politycznej, nie są zauważane.

 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44