Daniel Naborowski „Róża” i Rymkiewicz „Róża oddana Danielowi Naborowskiemu” - analiza porównawcza

Interpretacja

Zarówno Daniel Naborowski jak i Jarosław Marek Rymkiewicz są poetami wybitnymi, doskonale wykształconymi i orientującymi się w wielowiekowej tradycji literackiej – każdy z nich na miarę swojej epoki. Pomimo odległości czasów, w których ci poeci tworzyli, w ich utworach odnajdujemy wiele cech wspólnych.

Zarówno w „Róży” Naborowskiego jak i w „Róży oddanej Danielowi Naborowskiemu” występuje topos róży, który interpretowany jest w kilku różnych osłonach. Daniel Naborowski daruje róże swojemu mecenasowi, jako prezent noworoczny – porównuje kwiat do utworu poetyckiego, który powstał wiosną, jako owoc muzy, która natchnęła poetę. Róża zostaje także porównana do słońca, które jest równie piękne gdy wschodzi i zachodzi – w ten sposób do wiersza został wprowadzony motyw przemijania. Poeta namawia czytelnika do korzystania z każdej chwili życia, ze względu na jego szybki upływ. Ludzkie życie nie jest na ogół takie beztroskie i piękne i czasem przynosi cierpienie – z różą jest całkiem podobnie. Jest piękna i delikatna, ale rośnie wśród cierni i posiada kolce, które zadają ból.

Podobna problematyka poruszona jest u Rymkiewicza – poeta wykorzystuje nawet te same motywy co Naborowski. Wspomina brytyjską monarchię, porównuje różę do bogini Wenus, a także utożsamia kwiat z natchnieniem poetyckim.

Rymkiewicz także daje nam do zrozumienia, że nasze życie może przynosić cierpienie, podobnie jak kolczasty kwiat róży, a my nie zawsze mamy na to wpływ.

To co różni te dwa utwory poetyckie, to zastosowany przez Daniela Naborowskiego manieryzm, którego brakuje u poety współczesnego. W wierszu Naborowskiego pojawia się motyw modlitwy i różańca. Poeta nakazuje człowiekowi służyć Bogu i kochać go. Wszystko inne jest marnością i błahostką. U Rymkiewicza nie pojawia się żaden motyw religijny, twórca skupia się już raczej na miłości ziemskiej, ludzkiej, nie mam mowy o miłości do Boga.

Analiza

„Roża” Naborowskiego napisana jest 13-zgłoskowcem, a u Rymkiewicza brak jest takiej regularności. Wiersz barokowy nie uwzględnia podziału na strofy, jest pisany tekstem ciągłym (wiersz stychiczny), a u poety współczesnego podział na segmenty jak najbardziej się pojawia. Różnice zachodzą także w kwestii zastosowania interpunkcji – Rymkiewicz w ogóle jej nie stosuje.

Naborowski wykorzystuje charakterystyczne dla swojej epoki środki stylistyczne takie jak epitety, kontrasty czy przerzutnie. W wierszu współczesny odnajdziemy więcej anafor, porównań, ale także kontrastów i epitetów. Toposy poetyckie pojawiają się w każdym z utworów.

Poezja Daniela Naborowskiego i Jarosława Rymkiewicza jest najlepszym dowodem na to, że w tradycji literackiej panuje ciągłość, a stylistyki dwóch odległych sobie epok można z powodzeniem połączyć. Mogą być dla siebie inspiracją.

Polecamy również:

 • Daniel Naborowski - Na toż - analiza i interpretacja

  Jest to jeden z wielu utworów barokowych poświęconych przemijaniu ludzkiego życia – świadomość śmierci poważnie wpływała na poetów tworzących w tym czasie. Daniel Naborowski pisze o ulotności codziennego życia i śmierci, która przychodzi nieunikniona. Więcej »

 • Daniel Naborowski, Róża – analiza i interpretacja

  Jest to utwór poetycki, który autor zadedykował hetmanowi wielkiemu litewskiemu Krzysztofowi Radziwiłłowi herbu Trąba. Radziwiłł, podobnie jak sam poeta, był zwolennikiem kalwinizmu, a jednocześnie mecenasem Naborowskiego.  Więcej »

 • Daniel Naborowski Do Anny - interpretacja i analiza wiersza

  Utwór „Do Anny” Daniela Naborowskiego nazywany jest w niektórych opracowaniach twórczości poety epigramatem, jego forma koresponduje jednak mocno z konwencją sonetu przez wyraźny podział na część opisową i zawartą w końcowym dystychu, zaskakującą konkluzję. Podział ów stanowi... Więcej »

 • Daniel Naborowski Krótkość żywota - interpretacja i analiza wiersza

  Utwór Daniela Naborowskiego pt. „Krótkość żywota” wpisuje się szeroko eksploatowaną w poezji barokowej tematykę wanitatywną – dotyczącą przemijalności i kruchości ludzkiego bytu – która stała się naturalną konsekwencją poczucia zagubienia i ideowego rozdarcia w XVII... Więcej »

 • Daniel Naborowski Marność - interpretacja i analiza wiersza

  „Marność” Daniela Naborowskiego wpisuje się w konwencję fraszek przez swój krótki, lapidarny w formie i treści kształt. Odwołuje się do przesłania Księgi Koheleta sformułowanego w wyrażeniu „Marność nad marnościami i wszystko marność”, które ma określać znikomą wartość... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44