Daniel Naborowski „Róża” i Rymkiewicz „Róża oddana Danielowi Naborowskiemu” - analiza porównawcza

Interpretacja

Zarówno Daniel Naborowski jak i Jarosław Marek Rymkiewicz są poetami wybitnymi, doskonale wykształconymi i orientującymi się w wielowiekowej tradycji literackiej – każdy z nich na miarę swojej epoki. Pomimo odległości czasów, w których ci poeci tworzyli, w ich utworach odnajdujemy wiele cech wspólnych.

Zarówno w „Róży” Naborowskiego jak i w „Róży oddanej Danielowi Naborowskiemu” występuje topos róży, który interpretowany jest w kilku różnych osłonach. Daniel Naborowski daruje róże swojemu mecenasowi, jako prezent noworoczny – porównuje kwiat do utworu poetyckiego, który powstał wiosną, jako owoc muzy, która natchnęła poetę. Róża zostaje także porównana do słońca, które jest równie piękne gdy wschodzi i zachodzi – w ten sposób do wiersza został wprowadzony motyw przemijania. Poeta namawia czytelnika do korzystania z każdej chwili życia, ze względu na jego szybki upływ. Ludzkie życie nie jest na ogół takie beztroskie i piękne i czasem przynosi cierpienie – z różą jest całkiem podobnie. Jest piękna i delikatna, ale rośnie wśród cierni i posiada kolce, które zadają ból.

Podobna problematyka poruszona jest u Rymkiewicza – poeta wykorzystuje nawet te same motywy co Naborowski.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
lulll
Anonimek • 2020-10-26 12:07:17
kdaglvkf;djg;jf;kjgdk;fjbfjkbjjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj...
ohah • 2020-10-26 09:26:26
UwU
UwU • 2020-10-26 09:04:45
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06