Światopogląd i filozofia baroku

Przełom XVI i XVII wieku okazał się dla Europy czasem niezwykle burzliwym pod względem politycznym i społecznym. Liczne wojny, przede wszystkim zaś prowadzona z niezwykłą bezwzględnością kontrreformacja znacząco wpłynęły na przemiany światopoglądowe poddawanych im społeczeństw, prowadząc do przewartościowania znanych z poprzednich epok założeń etycznych.

Z racji coraz dynamiczniej rozwijającej się nauki najwybitniejsi myśliciele zaczęli na nowo zadawać pytania na temat miejsca człowieka w świecie i jego odniesienia wobec Boga, rezygnując w tego typu dochodzeniach z renesansowej metody opartej głównie na negowaniu osiągnięć wcześniejszych epok – wielką zdobyczą filozofii baroku stało się opracowanie pozytywnych metod badania rzeczywistości opartych przede wszystkim na racjonalizmie i empiryzmie. Pytania pozostały więc te same, zmienił się zaś sposób ich stawiania i szukania odpowiedzi, jaki miał od tej pory przebiegać w myśl programu maksymalistycznego, zakładającego wykorzystanie jednocześnie aspiracji metafizycznych, jak i naukowych w dociekaniach prawdy o otaczającym nas świecie.

Pierwszym krokiem do tego typu intelektualnej symbiozy stała się działalność Galileusza –jednego z najwybitniejszych matematyków i astronomów XVII wieku. Propagował on dochodzenie do wiedzy na drodze empirycznego doświadczenia i matematycznej przejrzystości, dzięki którym można poddać analizie prawa przyrody, a za ich pośrednictwem – zbadać metafizyczne prawa rządzące wszechświatem. Myśl tę rozwinął Kartezjusz, wzbogacając metodologię badań naukowych o pojęcia jasności, wyraźności i prostoty, które były niezbędnymi gwarantami dojścia do prawidłowych wniosków. Sformułował również jedno z podstawowych założeń barokowej filozofii stwierdzające, iż godność człowieka zasadza się nie w tym co materialne (zniszczalne), ale w pozostającej poza zasięgiem zjawisk zewnętrznych jaźni.

Na podobnych założeniach opierał się również Spinoza, dualistyczne pojmowanie świata zastąpił jednak jego monistyczną, jednorodną wizją, z której wynikało panteistyczne pojmowanie Boga jako tożsamego z przyrodą. Uporządkował przez to i pogodził ze sobą systemy pozostawione przez filozofów-naukowców, jak i pogrążonego w mistycznym rozdarciu pomiędzy światem ducha i materii Pascala. Ten ostatni sformułował również najbardziej rozwinięty system etyczny oparty na tezie, iż wiara w Boga i postępowanie wedle Jego nakazów nie są kwestią jedynie religijności, ale przede wszystkim racjonalizmu, z jego punktu widzenia są one bowiem opłacalne.

Prócz systemu Pascalowskiego filozofia baroku niewiele skupiała się na zagadnieniach etycznych, zwracając się głównie w kierunku metodologii badań mających na celu poznanie świata i pytań o sposób funkcjonowania człowieka w jego obrębie. Zagadnienia o charakterze estetycznym nie pojawiły się tu wcale (za wyjątkiem kilku wzmianek w traktatach Kartezjusza, Pascala, czy Malenbranche’a), stając się tematem filozoficznych rozmyślań dopiero w późniejszych epokach. Najwybitniejsi myśliciele baroku pozostawali więc w zupełnej niemal izolacji od bieżących wydarzeń w literaturze i sztukach plastycznych, zwracając się głównie w stronę nauk ścisłych, z których zaczerpnęli dążenie do rozwiązań prostych, przejrzystych, opartych na jasnych przesłankach, stawiając przez to filozofię w opozycji do barokowej sztuki pełnej przepychu, bogactwa, zatopionej w mistycyzmie i świadomie dążącej do komplikacji.

Polecamy również:

 • Mistycyzm w baroku

  Najważniejsze założenia soboru trydenckiego dotyczyły odnowy Kościoła katolickiego i przyciągnięcia do niego na powrót wiernych, którzy wybrali na początku XVI wieku ascetyczną dyscyplinę i skromność protestantyzmu. W tym celu przed barokową sztuką postawiono zadanie oddziaływania na odbiorcę nie... Więcej »

 • Kartezjusz - filozofia i dzieła

  Wszystkie dzieła Kartezjusza powstały na przestrzeni dwudziestu lat – od przeprowadzki do Holandii w 1629 roku do feralnego wyjazdu na zaproszenie szwedzkiej królowej do Sztokholmu w 1649 roku – leżące u ich podstaw koncepcje kreowały się jednak o wiele wcześniej, przede wszystkim w czasach... Więcej »

 • Blaise Pascal - filozofia i dzieła

  Początki kariery pisarskiej Blaise’a Pascala związane były z jego badaniami empirycznymi na polu matematyki, geometrii i fizyki, które zaowocowały takimi pracami, jak „Esej o stożkach” (1639), „Nowe eksperymenty z próżnią” (1647), czy „Traktat o trójkącie... Więcej »

 • Baruch Spinoza - filozofia i dzieła

  Baruch Spinoza był filozofem o dosyć szczególnych uwarunkowaniach intelektualnych, z racji pochodzenia od najmłodszych lat był bowiem kształcony w duchu żydowskiej kabalistyki, z racji miejsca zamieszkania pozostawał pod wpływem protestanckiej etyki, a z racji zainteresowań stał się w dorosłym życiu... Więcej »

 • Galileusz - filozofia, dzieła i osiągnięcia

  W bardzo młodym wieku Galileusz przeszedł fascynację wiarą, która miała zaprowadzić go do zakonnego życia, przed tym jednak wybronił go ojciec, nalegając na studia prawnicze. Młody naukowiec pozostał dzięki temu na uniwersytecie, choć ostatecznie wbrew woli ojca porzucił prawo i na poważnie zajął się... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43