Wespazjan Kochowski – biografia, twórczość

Biografia

Poeta, historyk, a także autor kilku broszur politycznych. Urodził się w Gaju w 1633 roku. Jest uznawany za jednego z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli literatury i filozofii sarmackiej.

Pisarz urodził się w rodzinie średnio zamożnego szlachcica. Kształcił się w Krakowie w Kolegium Nowodworskiego. Po zakończonej edukacji w latach 1651-1660 uczestniczył w kilku kampaniach wojennych, służąc w chorągwi husarskiej. Jego dowódcą był m.in. hetman Stefan Czarnecki, brał udział w bitwie pod Beresteczkiem. W 1660 roku powrócił do Gaju, a wkrótce osiadł we wsi Goleniowy na ziemi krakowskiej. W 1658 roku ożenił się z Marianną Misiowską. W 1669 był posłem podczas sejmu elekcyjnego, popierając księcia Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Jego pierwsza żona zmarła, a w trzy lata po tym wydarzeniu związał się ponownie z Magdaleną Frezerówną. Zmarł w Krakowie 6 lipca 1700 roku.

Twórczość

Wespazjan Kochowski zadebiutował poematem pt. Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności, a w roku 1668 opublikował swój pierwszy tom Różaniec Najświętszej Maryi Panny. W jego twórczości dominuje tematyka religijna i historyczna. W ten sposób poeta wyraża przekonanie o panowaniu nad historią przez Opatrzność Bożą.

Pierwszym z wielkich dzieł Kochowskiego było Niepróżnujące próżnowanie, pełne różnorodnych tematów, środków stylistycznych i form wersyfikacyjnych. W 1681 roku wydał dwa poematy religijne pt. Chrystus cierpiący i Ogród panieński.

Interesował się także kwestiami politycznymi, zwłaszcza w czasie panowania Jana III Sobieskiego. Wydał wówczas słynne Roczniki polskie od śmierci Władysława IV Klimaktery.  Opisuje tam dzieje Rzeczpospolitej za czasów Jana II Kazimierza Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Pracę uważa się, za jedno z najważniejszych źródeł o kulturze staropolskiej.

Ostatnim ważnym dziełem poety była Psalmodia polska, powstała 1695 roku. Stanowi ono zbiór psalmów i modlitw. Kochowski wystylizował dzieło na tekst biblijny, ale nie stronił także od nawiązań historycznych.

Wespazjan Kochowski – biografia, twórczość
Wespazjan Kochowski / www.wikipedia.org.pl

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43