Wędrówką życie jest człowieka - interpretacja i analiza wiersza

„Wędrówką życie jest człowieka” to wiersz Edwarda Stachury wyraźnie przeznaczony do śpiewania, na co wskazują liczne powtórzenia, paralelizmy składniowe i rymy. Poeta sięga tu po topos drogi jako metafory ludzkiej egzystencji.

Wiersz jest ściśle związany z trybem życia autora – niestrudzonego podróżnika. Mamy tu do czynienia z figurą trampa – człowieka żyjącego w podróży, który nie chce się zatrzymać, ponieważ droga oznacza dla niego dążenie do wyznaczonego celu. Jednocześnie podmiot odkrywa w wierszu różne oblicza wędrówki, które razem składają się na metaforę losu człowieka.

Ważną rolę w tekście odgrywa nagromadzenie pytań retorycznych, które po pierwsze wyznaczają swoisty rytm tekstu, po drugie – wskazują, że poeta nie daje odbiorcy gotowej odpowiedzi, ale prowokuje do refleksji nad sensem egzystencji.

Dokąd? Skąd?

Poeta komponuje swój tekst na zasadzie wyliczenia kolejnych tez na temat ludzkiej wędrówki, które następnie są krótko rozwijane. Pierwsza z nich ma charakter najbardziej ogólny, mówi bowiem o tym, że życie człowieka jest podróżą.

Stachura w każdym przedstawionym w wierszu twierdzeniu stosuje inwersję, zaburzając tradycyjny porządek składni. Wzmaga tym samym uwagę odbiorcy,

Polecamy również:

  • Życie to nie teatr - interpretacja i analiza wiersza

    „Życie to nie teatr” Edwarda Stachury należy do poezji melicznej, przeznaczonej do śpiewania. Wskazuje na to obecność rymu (w poezji II połowy XX wieku występuje on najczęściej w piosenkach), a także refrenu. Utwór  Stachury stanowi manifest autentyzmu i prawdy, których poeta domaga... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06
dlaczego tu nie ma właściwości tylko sam opis?!
Makłowicz • 2021-12-03 18:06:28
polecam zastąpić "mostki siarczkowe" na "mostki disiarczkowe" lub "dwusiarczkowe", ponie...
Kris • 2021-12-02 22:07:02
Wszytko okej
Misiek • 2021-12-02 20:49:39