Prośba - analiza i interpretacja

Wiersz pt. „Prośba” reprezentuje nurt poezji religijnej. Na jego modlitewny charakter wskazuje już sam tytuł –  prośba, obok wyznania wiary, wyznania win i podziękowania, jest jednym z aktów modlitewnych. Ponadto utwór otwiera apostrofa skierowana do Boga.

Kolejne prośby, formułowane przez podmiot liryczny niejako w imieniu pewnej społeczności (obecność zaimka nasi), wprowadzane są czasownikami w trybie rozkazującym – przywróć, oblecz, ubierz, zdejm, oczyść, spuść. Sam przedmiot błagań ukazany jest natomiast w metaforycznych obrazach.

Choć wydawać by się mogło, iż podmiot liryczny zwraca się do Najwyższego z prośbą o dokonanie zmian w otaczającym go świecie (przywrócenie rzeczom utraconego blasku, obleczenie morza w dawną wspaniałość, ubranie lasu w rozmaite barwy), w rzeczywistości dotyczy ona ludzkiej psychiki, o czym świadczą kolejne wersy. Zasnuwający oczy popiół staje się symbolem przeszłości i straty, piołun – goryczy i smutku, a deszcz – oczyszczenia.

To błaganie człowieka, który doświadczył ogromnego cierpienia, pogrzebał swoich bliskich i trwa w żalu (biorąc pod uwagę kontekst biograficzny, można wysnuć przypuszczenie, iż to głos ocalałych z piekła II wojny światowej). Obciążony bagażem dramatycznych doświadczeń nie potrafi dostrzec piękna otaczającego go świata. Czas dla niego się zatrzymał, a pamięć nie może uwolnić się od smutnych obrazów przeszłości.

W wierszu próżno szukać zarzutów względem Boga, który przecież kieruje losami świata. Jest za to wiara w możliwość odzyskania radości życia i nadzieja na to, że na gruzach starego świata będzie można zbudować nową cywilizację – cywilizację miłości.

(…)

nasi umarli niechaj śpią w zieleni

niech żal uparty nie wstrzymuje czasu

a żywym niechaj rosną serca od miłości

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 2 + 1 =
????????????????
2020-12-10 19:25:14
Dziękuję
jwhdjhwu
2020-10-21 14:53:43
dzk
Ig
2020-05-01 09:41:00
dzk
kox
2020-04-08 11:27:19
dobra odpowiedź
Ostatnio komentowane
jd
tak • 2021-09-26 18:53:47
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23