Jerzy Andrzejewski - biografia i twórczość - strona 2

Miłosza pod pseudonimem Alfa.

Andrzejewski wystąpił z szeregów PZPR dopiero w 1957 roku.

W latach 60. zaangażował się w działalność opozycyjną, był jednym z sygnatariuszy Listu 34. Był też jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników.

Jerzy Andrzejewski zmarł w 1983 roku w Warszawie.

Jerzy Andrzejewski - twórczość

Andrzejewski ukazywał w swej twórczości dramat współczesnego człowieka rozdartego moralnie i światopoglądowo. Pisarz stawia swoich bohaterów w obliczu tragicznego konfliktu, konieczności wyboru między ważnymi dla nich wartościami. W ten sposób dąży do odkrycia fundamentów moralności.

W pochodzącej z wczesnego okresu twórczości powieści pt.: „Ład serca” zawarte zostało przekonanie wywiedzione z religii katolickiej o potrzebie łaski jako warunku niezbędnego do osiągnięcia zbawienia, czyli Najwyższego Dobra. Z kolei w najbardziej bodaj znanym dziele pisarza „Popiół i diament” konflikt dotyczy kwestii światopoglądowych i moralnych wyborów człowieka zmuszonego do egzystencji w nieludzkich warunkach. Pisarz ukazuje degradujący wpływ wojny na ludzką psychikę.

W późniejszych latach Andrzejewski jest bardziej sceptyczny, unika jednoznacznych ocen i prostych osądów. Relatywizm i chwiejność w rozpoznawaniu racji światopoglądowych widoczne są m.in. w utworach: „Ciemności kryją ziemię”, „Bramy raju”, „Miazga”.

Talent pisarza objawiał się też w pogłębionej charakterystyce bohaterów. Jego postaci są zawsze sugestywne i wiarygodne.

Polecamy również:

  • Popiół i diament - streszczenie skrótowe, opracowanie

    Akcja rozpoczyna się tuż po wojnie, 5 maja 1945 roku. W Polsce władzę przejmują popierani przez Związek Radziecki komuniści. Żołnierze Armii Krajowej pozostają w podziemiu i podejmują walkę z systemem. Ich celem jest usunięcie najważniejszych przedstawicieli rządu. Zapada decyzja o zabiciu jednego z nich –... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58