Jan Paweł II, Fides et ratio (O relacjach między wiarą a rozumem) – opracowanie - strona 2

kryzys filozofii wynikający z podejścia, że prawda obiektywna nie istnieje. Miała ona tez odpowiadać na nihilizm – podejście negujące całkowicie sens istnienia świata („Nihilizm nie tylko stoi w sprzeczności z wymogami i treścią słowa Bożego, ale przede wszystkim jest zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i samej jego tożsamości”).

Wybrane tezy encykliki

Poznanie samego siebie i dążenie do prawdy – od tego właściwie zaczyna się cała encyklika. Każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, wiary i przekonań, poszukuje prawdy i sensu życia. Nie trzeba wiele, by wątpić w sens życia – wystarczy popatrzeć na cierpienie innych lub własne, by mieć wątpliwości co do jego zasadności – czasem nie potrzebna jest nawet Księga Hioba. Wiele sytuacji z rozumowego punktu widzenia jest niewytłumaczalnych i to może zmuszać nas do pytania o sens, tym bardziej, że niepodważalną prawdą naszego istnienia jest nieuchronna śmierć. To niepokojąca rzeczywistość. Dlatego właśnie każdy pragnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania o koniec egzystencji, o tym, czy śmierć to jej ostateczny kres, czy jest coś, co poza nią wykracza, a także, czy wolno nam wierzyć w życie po śmierci. Papież podkreśla, że samo

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Esa
• 2022-01-21 07:10:34
b
• 2022-01-20 22:38:51
Super
• 2022-01-19 19:48:31
ok
• 2022-01-19 18:05:54
No ok
• 2022-01-19 17:29:47