Europa (1945-1989) - tło historyczne i kalendarium najważniejszych wydarzeń - strona 4

władzę na Kremlu objął Michaił Gorbaczow, który zaczął wprowadzać stopniowe, liberalne  zmiany zwane pierestrojką. W 1989 roku w Polsce miały miejsce obrady Okrągłego Stołu i odsunięcie od władzy komunistów. W tym samym roku runął mur berliński i zaczęła się nowa epoka w dziejach Europy.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1. Koniec wojny i kształtowanie się nowej mapy Europy: 1945 - 1946

Luty 1945
– konferencja w Jałcie (polityczny podział Europy)

8 maja 1945
– kapitulacja Niemiec

Lipiec/sierpień 1945
 – konferencja w Poczdamie

6 i 8 sierpień 1945
– zrzucenie bomby jądrowej na Hiroszimę i Nagassaki przez Amerykanów

1945
– podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne
- powstanie ONZ z siedzibą w Nowym Jorku

2. Zimna wojna i socrealizm w krajach socjalistycznych: 1946 - 1955

1945 – 1947
– utworzenie komunistycznych rządów w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Czechosłowacji i w Jugosławii

1947
- powstanie „Konfimu”

1949
– powstanie Republiki Federalnej Niemiec z rządem Konrada Adenauera (zachód) i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)
- powstanie NATO

1953
- śmierć Józefa Stalina
- powstanie robotnicze w NRD
- zamordowanie Berii (głównego współpracownika Stalina)

1955
-powstanie Układu Warszawski

Polecamy również:

 • Stalinizm - geneza, założenia, skutki

  Stalinizm to okres rządów Józefa Stalina, który w Związku Radzieckim przypadł na lata 1929-1953. Jednocześnie mianem stalinizmu określa się pierwszy etap komunizmu w krajach Europy Wschodniej, jakie po II wojnie światowej znalazły się pod protektoratem Rosji Sowieckiej. W Polsce czas ten... Więcej »

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na zachód. Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

  Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58