Jan Polkowski, O Nowej to Hucie piosenka – analiza i interpretacja - strona 2

rozpoczęto budowę
pomnika Bogdana Włosika (1961-1982).

Nowa Huta w  oczach Polkowskiego

Liryk Jana Polkowskiego jest jedną z wielu realizacji opowieści o Nowej Hucie, tym razem skupionej na odwołaniu się do pomnika, który realnie nie istnieje, a funkcjonuje w wyobraźni poetyckiej. Do miejsca pamięci wyobrażonego, utożsamianego z okrucieństwem, bezwzględnością i uciskiem.

Poeta powołuje do życia miejsce pamięci, które ma zachowywać zarówno szacunek dla niesłusznie zamordowanego, ale także określone fakty historyczne.

Reżim komunistyczny

Podmiot mówiący w wierszy przywołuje słynne słowa rosyjskiego gubernatora, wypowiedziane podczas powstania styczniowego: nikakoj Polszi nikogda nie budiet, podkreślając w ten sposób niezwykle opresyjny charakter komunistycznej utopii, nastawionej szczególnie antypolsko. Przedstawia rozmaite formy współpracy z władzą i uwikłaniu ludzi w groźny system. Okazuje się,  że tej zależność poddani są przedstawiciele rożnych grup społecznych, zawodowych i religijnych, Śmierć Włosika ma odsłaniać prawdziwe, zbrodnicze oblicze komunizmu:

[…] Budowali go wszyscy: tow. Bierut, Beria, Berman, Borejsza
MBP, NKWD, dystyngowani poeci mitu śródziemnomorskiego
prawdziwi, katoliccy marksiści, niegolący się jeszcze filozofowie
dźwigający na sercu swój pierwszy pistolet, faszyści z ONR, specjaliści
radzieccy, niepiśmienni chłopi, Tadeusz Borowski (piśmienny)
otępiały od wódki i pochlebstw Władysław Broniewski.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47