Nn próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy - interpretacja i analiza wiersza

Wiersz Stanisława Barańczaka „Nn próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy” pochodzi z tomu „Sztuczne oddychanie” wydanego w Londynie w 1978 roku. Mamy tu do czynienia ze swoistym przesileniem w zakresie poetyki autora „Jednym tchem”. Forma tekstu staje się nieco bardziej klasyczna w stosunku do wczesnych utworów Barańczaka. Wiersz operuje wyraźnym podziałem na strofy, a ostra parodia, jak wskazuje Stanisław Burkot, zostaje zastąpiona ironią. Ponadto tematyka społeczno-polityczna zostaje wzbogacona o problematykę egzystencjalną, a nawet metafizyczną.

Mamy tu do czynienia z liryką maski. Bohaterem lirycznym wiersza jest bowiem „Nn” – Barańczak wprowadza tu postać, która z jednej strony staje się figurą dystansu, z drugiej natomiast jest metaforą „szarego człowieka”. „Nn” (łac. non notus) znaczy bowiem tyle co „bezimienny”, ktoś, kogo tożsamość pozostaje nieznana.

Tekst jest stylizowany na Modlitwę Pańską, każda strofa rozpoczyna się od sformułowania: „Ojcze nasz”.Jednocześnie mamy do czynienia z modlitwą niekonwencjonalną, bohater liryczny nie pamięta jej bowiem dokładnie, dlatego uzupełnia tekst swoimi własnymi słowami. Owo zapomnienie modlitwy wskazuje na to, że podmiot nie należy do

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
j
• 2022-05-22 13:39:08
Mnożenie do 100
• 2022-05-22 12:05:43
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05