Pokolenie pryszczatych - geneza, założenia, przedstawiciele - strona 2

klasy robotniczej i jednocześnie piętnująca wrogów klasowych. Pisarze, aby w pełni oddać realizm świata pracy, odwiedzali place budowy, fabryki i zakłady przemysłowe, prowadzili pogadanki z robotnikami i wczuwali się w klimat tworzenia nowego, socjalistycznego ustroju. W tym duchu tworzył np. Tadeusz Konwicki: „Przy budowie”, „Władza”, „Z oblężonego miasta”. Pierwsza z wymienionych powieści miała charakter typowo produkcyjny, natomiast „Władza” była powieścią polityczną.

Innym przedstawicielem pryszczatych był Andrzej Braun, autor np. utworu „Lewanty”, opisującego pracę polskich stoczniowców. Witold Zalewski miał na swoim koncie z kolei beletryzowany reportaż „Traktory zdobędą wiosnę”.

Ważnymi czasopismami tego pokolenia było „Odrodzenie” i „Kuźnica” (połączone w 1950 roku w „Nową Kulturę”).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47