Pierre de Fermat – biografia i dokonania - strona 2

rozwoju wielu gałęzi matematyki. W zakresie teorii liczb był autorem słynnego wielkiego twierdzenia Fermata, zgodnie z którym „dla liczby naturalnej n>2 nie istnieją takie dodatnie liczby naturalne x, y, z, które spełniałyby równanie: xn + yn = zn”. Nie przeprowadził jednak dowodu na to twierdzenie.

Wprowadził również pojęcie specyficznych liczb naturalnych, które nazwano od jego nazwiska liczbami Fermata. Wynalazł metodę rozkładu liczby na czynniki pierwsze, zwaną algorytmem Fermata. Ponadto zajmował się geometrią i określił metodę współrzędnych oraz sposób wykreślania krzywej drugiego stopnia przez płaszczyznę stożka.

Co więcej, zajmował się funkcjami – wyznaczył metodę określania ekstremum – minimum i maksimum. Jego prace przyczyniły się do rozwoju rachunku prawdopodobieństwa.

Warto również pamiętać, że osiągnięcia Fermata znalazły zastosowanie w optyce. Chodzi tu o tak zwaną zasadę Fermata określającą minimalną drogę optyczną, jaką odbywa promień świetlny.

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
twoj pies
2019-05-19 15:24:17
sdlabe dostalam 4
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
zgadzam sie z SzYmOn 'em
123456890 • 2020-12-01 14:26:43
Długi a potzrebuje na ściąge
dawidkk12 • 2020-11-30 19:46:21
elo 320
ter • 2020-11-30 18:48:32
To bardzo łatwo.
Ja to ktoś. • 2020-11-30 16:42:53