Władysław Bełza - biografia, wiersze - strona 2

wspólnie Edmundem Callierem, Klemensem Kanteckim i Władysławem Ordonem założył „Tygodnik Wielkopolski”. Stworzył również poznańskie pismo dla dzieci „Promyk”, którego sam był redaktorem.

Pisarz był bardzo zaangażowany w walkę przeciw germanizacji ludności polskiej w Wielkopolsce i na Śląsku. Za swoja aktywność narodową dostał nakaz opuszczenia państwa pruskiego. Stamtąd udał się do Pragi, a później do Lwowa, gdzie pozostał już do końca swoich dni. Tam dalej prowadził działalność redaktorską w pismach, a także był słuchaczem Uniwersytetu Lwowskiego.

W 1882 roku Bełza został zatrudniony w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich jako skryptor, a później sekretarz administracyjny i naczelnika wydawnictwa książek polskich i szkolnych.

W trakcie pobytu we Lwowie, Bełza publikował bardzo wiele z myślą o młodych czytelnikach np. Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów polskich czy Dawni królowie tej ziemi. Treść dziejów polskich dla dzieci. W tym czasie powstał chyba najsłynniejszy zbiór wierszy Katechizm polskiego dziecka (1900 r.).

Władysław Bełza został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim w pobliżu innych słynnych Polaków.