Eliza Piotrowska – biografia

Eliza Piotrowska urodziła się w Wyrzysku w 1976 roku. Popularność przyniosły jej przede wszystkim książki dla dzieci, ale również działalność krytycznoliteracka i translatorska (tłumaczy z języka włoskiego).