Erich Kästner – biografia

Pisarz urodził się 23 lutego 1899 roku w Dreźnie. Ukończył studia z filologii germańskiej, filozofii, historii i teatrologii. Zawodowo pracował jako nauczyciel i dziennikarz. Debiutował w poezji, ale tworzył także teksty satyryczne do kabaretów. Zanim do tego doszło cierpiał biedę i zajmował się wszystkimi dorywczymi pracami, które wpadły mu w ręce. W 1925 roku bronił pracy doktorskiej na temat literatury niemieckiej i Fryderyka Wielkiego. W 1927 roku przeprowadził się do Berlina, gdzie rozpoczął działalność krytycznoliteracką oraz pisarską.