Charakterystyka porównawcza ZSRR z III Rzeszą

 

Najważniejsze zagadnienia dotyczące różnic ideologicznych i ekonomicznych zostały przedstawione w tabeli.

Należy przyjąć, że oba państwa totalitarne miały podobny system działania i kontrolowania społeczeństwa - tworzenie nowej elity, opartej nie na urodzeniu, a na przynależności do "grupu trzymającej władzę", kreowanie wizerunku wodza i próbę stworzenia nowego typu człowieka. Różnica tkwiła jednak w uwarunkowaniach ideologicznych. III Rzesza była jednoczona przez mit "wspólnej krwi" - wszyscy Niemcy mieli być sobie równi, stąd też agresja była ukierunkowana głównie na czynniki zewnętrzne. W ZSRR panująca ideologia szukała wroga nie w konkretnej grupie etnicznej, a klasowej, stąd też znaczne rozmycie się wizerunku wroga - było to wygodne dla przywódców tego państwa, pozwalało bowiem w razie czego klasyfikować każdego przeciwnika do jednej z "niechcianych" klas. Obydwa systemy są winne ogromnych zbrodni, a ich przywódcy nie wahali się poświęcić milionów istnień ludzkich, by zrealizować swoje utopijne wizje.

Zagadnienie III Rzesza

ZSRR

Ideologia Narodowy Socjalizm Komunizm
Cele Zdobycie "przestrzeni życiowej" dla Niemców, dominacja niemiecka na świecie Wprowadzenie komunizmu na świecie, drogą oddolnych rewolucji i wojny światowej
Główni "wrogowie" Żydzi, Słowianie, rasy niearyjskie, komuniści Kapitaliści, "imperialiści", faszyści
Rola wodza Bardzo silna, Hitler był kreowany na wizjonera i "ojca narodu" Bardzo silna, Józef Stalin był przedstawiony jako genialny wódz i twórca wszystkich sukcesów
Gospodarka Oparta na wielkich kartelach, które otrzymywały potężne zamówienia rządowe, własność prywatna Centralnie planowana, decyzje na temat produkcji i jej miejsca podejmowane odgórnie, formalna likwidacja własności prywatnej, zwłaszcza w rolnictwie
Stosunek do innych narodowości Ze względu na kryterium rasy niektóre mogły być "zniemczone", inne powinny być zlikwidowane Kluczowym problemem jest pochodzenie "klasowe" i wyznawana ideologia, narodowość odgrywa drugorzędną rolę, ale należy zlikwidować klasy niepożądane
Aparat bezpieczeństwa i propagandy Silnie rozbudowany, nastawiony na obronę "niemieckości" przeciwko wrogom zewnętrznym i wewnętrznym, reprezentowany przez Gestapo i w mniejszym stopniu SS, które pretendowało do roli "zakonu" narodowego socjalizmu; wiele organizacji młodzieżowych, mających kształtować nowe pokolenia Silnie rozbudowany i praktycznie wszechwładny, nastawiony na działanie wewnętrzne i likwidację opozycji wewnątrz państwa; główną rolę odgrywało NKWD. Brak odpowiednika SS, za to znacznie większy nacisk na przynależność do partii komunistycznej; bardzo silny nacisk na organizacje młodzieżowe
Terror Skierowany głównie przeciwko "obcym rasom", zwłaszcza Żydom, starano się zachować "wartościową krew" Niemców. Używanie deportacji i izolacji, później zaś masowej eksterminacji Pierwszym krokiem do rewolucji światowej jest likwidacja klas posiadających, inteligencji i kapitalistów; prewencyjnie przeprowadzane i prowokowane wyniszczenia własnej ludności uważanej za "element kontrrewolucyjny". Najczęściej stosowano deportacje i specjalny system zesłań na ciężkie roboty, w wielu wypadkach egzekucje i masowe wyniszczenia
Partia Odgrywała bardzo ważną rolę w systemie, brak przynależności do partii utrudniał, ale nie blokował kariery Odgrywała bardzo ważną rolę w systemie, brak przynależności do partii uniemożliwiał karierę

Polecamy również:

 • Rządy Lenina w ZSRR - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR) i jej reformy

  Włodzimierz Lenin był uważany za jednego z najbardziej charyzmatycznych polityków w partii bolszewickiej, był też bez wątpienia jej ideowym „ojcem”. Nic więc dziwnego, że po całkowitym opanowaniu terytorium rosyjskiego to właśnie on stał się faktycznym przywódcą Rosji Sowieckiej,... Więcej »

 • Dojście Stalina do władzy - data, okoliczności, opis

  Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, lepiej znany jako Józef Stalin, aż do połowy lat 20. był jedynie urzędnikiem partyjnym średniego szczebla. Ów pochodzący z Gruzji bolszewik nie wydawał się być przesadnie ambitny, mimo dosyć długiego stażu w partii, sięgającego jeszcze czasów rewolucji... Więcej »

 • Rządy Stalina w ZSRR - charakterystyka

  Józef Stalin przejmował władzę w Związku Radzieckim wieloma etapami, wchodząc kolejno w sojusze z innymi członkami partii i pozbywając się ich, kiedy tylko przestawali mu być potrzebni. Stąd też trudno jest podać konkretną datę całkowitego przejęcia władzy przez Stalina. Historycy zgadzają się jednak... Więcej »

 • ZSRR jako przykład państwa totalitarnego

  Wiek XX jest okresem w którym doszło do powstania nowej formy państwa – państwowości totalitarnej, której cechą charakterystyczną jest zamierzona kontrola wszystkich aspektów życia obywatela. W większości wypadków (jeśli nie we wszystkich) państwo totalitarne jest odpowiedzialne za... Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 1 + 5 =
scc
2020-03-12 11:06:25
Należy podkreślić, że oba ruchy były lewicowe (narodowi socjaliści i komuniści świętowali w dniu 1 maja. Ciekawostką jest to, że na ziemiach polskich święto w dniu 1 maja wprowadził Adolf Hitler, więc w dalszym ciągu świętujemy nazistowskie święto partyjne!). W ZSRR również prześladowane były całe narody, np. Polacy czy Tatarzy Krymscy, gdyż lewica zasadniczo dążyła do likwidacji klas o narodów. W III Rzeszy również zlikwidowano klasy społeczne w ramach narodu niemieckiego, który postawiono nad innymi narodami. W zakresie gospodarki w III Rzeszy również była gospodarka planowa. Państwo przejęło kontrolę na firmami (podobnie, jak w czasach PRL zarządzanie firmami było powierzone fachowcom, ale w każdym zakładzie był nadzór polityczny). W Niemczech pozostawiono na czele firm właścicieli, ale wykonywali polecenia polityczne (w przeciwnym wypadku byli powoływani do wojska). Na podbitych terenach nacjonalizowano konfiskowany majątek i przekazywano pod zarząd istniejącym koncernom. Ciekawy jest fakt, że III Rzesza i ZSRR miały bardzo podobne plakaty propagandowe, ale wynikało to z tego, że wywodziły się z ruchu socjalistycznego. Oba te ruchy zwalczały Chrześcijan, głównie Katolików, jak cała lewica! Trzeci totalitaryzm, czyli włoski faszyzm, również był ruchem lewicowym. Wywodził się wprost z bojówek Włoskiej Partii Socjalistycznej (ojciec Mussoliniego był socjalistą i członkiem WPS). Gospodarka Włoch była bardzo podobna do gospodarki ZSRR. Charakteryzowała się kolektywizacją i nacjonalizacją przemysłu.
jghfkujasydsuaj
2018-03-19 17:03:48
super dzięki ale trochę długo
ktoś
2018-03-19 16:56:24
dzięki
spk
2017-03-07 19:00:15
spoko ale ciut dlugie
szymon14q
2016-12-18 12:33:25
Dzięki bardzo mi się przydało
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01