Wielki kryzys gospodarczy (1929) - przyczyny (geneza)

Po zakończeniu I wojny światowej i przestawieniu produkcji z militarnej na cywilną rozpoczął się okres trwającego przez większość lat 20 względnego dobrobytu w Europie i na świecie. Gospodarka stopniowo wzrastała, odbudowując się po zniszczeniach wojennych, stopniowo łagodzono problem zdemobilizowanych weteranów Wielkiej Wojny (chociaż w każdym kraju sytuacja wyglądała inaczej). Społeczeństwo zaczęło powoli się bogacić. Niewielu jednak dostrzegało niebezpieczeństwa, jakie wiązały się z coraz gwałtowniejszym rozwojem. W Stanach Zjednoczonych stopniowo dochodziło do powstania zjawiska znanego jako „bańka spekulacyjna”. Inwestorzy na giełdach kupowali akcje po cenach znacznie większych, niż były one realnie warte, później zaś używali ich jako zastawu do wzięcia pożyczki od banku. Owe pożyczki były zazwyczaj przeznaczane na kupno kolejnych akcji, co powodowało jeszcze większe „napompowanie” bańki i zwiększenie pozornej, a nie realnej wartości akcji.

Wreszcie gospodarka doszła do momentu, kiedy to dalsze utrzymywanie takiej fikcji nie było możliwe. Do krachu na Wall Street doszło 24.10.1929. Był to tak zwany „Czarny Czwartek”. Doszło wtedy do  masowego wyprzedawania akcji różnego rodzaju „nadmuchanych” firm, co powodowało spadek ich wartości. To z kolei spowodowało jeszcze większą panikę i coraz większą sprzedaż udziałów. W rezultacie katastrofalnego spadku wartości papierów wartościowych wielu inwestorów z dnia na dzień straciło majątek całego życia. Kolejne banki ogłaszały niewypłacalność i upadłość, co oznaczało, że pieniądze w nich złożone przepadały. Już nie tylko bankierzy i maklerzy, ale i zwyczajni ludzie tracili często oszczędności całego życia. Doszło do ogromnej liczby samobójstw, jak również protestów i strajków, zwłaszcza przeciwko zamykaniu kolejnych fabryk. W ciągu kilku miesięcy liczba bezrobotnych w USA wzrosła do około 30% całego ogółu ludności. Wkrótce też kryzys zaczął się przenosić na kolejne giełdy papierów wartościowych, „zarażając” swoimi skutkami Europę. W krótkim czasie praktycznie cały świat odczuł skutki nowojorskiego załamania.

Polecamy również:

  • Wielki kryzys gospodarczy (1929) na świecie - przebieg

    29 września 1929 roku na nowojorskiej giełdzie pękła „bańska spekulacyjna”, powodując gwałtowny spadek wartości akcji i papierów wartościowych. Wydarzenie to, zwane „czarnym czwartkiem”, zaowocowało załamaniem się z dnia na dzień szeregu banków i firm, jak również utratą... Więcej »

  • Polityka Nowego Ładu (New Deal) w USA - na czym polegała, założenia, historia

    Rok 1929 przyniósł katastrofalne załamanie się giełd światowych i początek okresu ciężkiego regresu ekonomicznego, odczuwalnego na całym świecie. Okres ten nazywa się zazwyczaj Wielkim Kryzysem światowej gospodarki. W wyniku upadłości szeregu banków i powiązanych z nimi przedsiębiorstw miliony ludzi... Więcej »

  • Skutki wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie

    Wielki Kryzys ekonomiczny z lat 1929 – 1933 był szokiem zarówno dla rynku światowego, jak również szeroko rozumianego społeczeństwa. Nikt, poza pewnymi grupami ekonomistów, nie spodziewał się przecież, że „boom” gospodarczy, powstały po zakończeniu I wojny światowej, może... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53