Ewa Szelburg-Zarembina - biografia

Biografia

Urodziła się 10 kwietnia 1899 roku w Bronowicach. Najbardziej znana jest ze swojej twórczości dla dzieci i młodzieży. Ewa Szelburg-Zarembina urodziła się w rodzinie ogrodnika i krawcowej. Niedługo po jej przyjściu na świat przenieśli się do Nałęczowa, gdzie pisarka chodziła do pierwszej szkoły. W 1916 roku ukończyła gimnazjum w Lublinie i założyła III Żeńską Lubelską Drużynę Skautową. Należała także do konspiracyjnej organizacji „Zet”. W tym samym czasie pracowała w szkole jako nauczycielka.