Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Kreacjonizm - cechy i przedstawiciele

Cechy

Kreacjonizm, według „Słownika terminów literackich”, jest tendencją w literaturze nowoczesnej, która polega na takim kształtowaniu świata przedstawionego w poezji, prozie lub dramacie, że znajduje się on w wyrazistej opozycji do świata rzeczywistego. Zasadami kreacjonizmu są więc antymimetyzm oraz twórcze podejście do literatury.

Wyróżnia się dwa zasadnicze typy kreacjonizmu literackiego. Pierwszy, ma miejsce wtedy, gdy rzeczywistość przedstawiona jest ekspresją wnętrza autora. Drugi rodzaj polega zaś na konstruowaniu niejako świata alternatywnego, w którym rządzą odrębne i swoiste dla niego mechanizmy. Granica pomiędzy wyodrębnionymi typami jest jednak płynna, wydaje się bowiem, że tendencje te mogą ze sobą współwystępować.

Przedstawiciele

Przykładem kreacjonizmu w literaturze światowej jest proza Franza Kafki, zarówno jego powieści, jak i opowiadania. Mamy tu do czynienia z dziwacznym światem, na pograniczu sennego koszmaru, w którym obowiązują specyficzne reguły. Człowiek zostaje postawiony wobec rzeczywistości aksjologicznej pustki i podlega sterowaniu przez zewnętrzne siły, jak Józef K., główny bohater „Procesu”.

Nieco inny kreacjonizm istnieje w prozie Brunona Schulza

Zobacz również

 • Awangarda - cechy i przedstawiciele

  Mianem awangardy literackiej określa się wszystkie kierunki, które zrywają z realizmem i mimetyzmem i są nastawione na kreację zupełnie nowych jakości estetycznych. Jest to zjawisko nowoczesne, które pojawiło się na początku XX wieku, a w jego obręb zalicza się prądy takie, jak futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm czy surreal...

  Więcej
 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu.

  Więcej
 • Futuryzm - cechy i przedstawiciele

  Futuryzm to awangardowy kierunek w sztuce, który narodził się na początku XX wieku we Włoszech i w Rosji. Programotwórcą futuryzmu włoskiego był Filippo Marinetti. W 1909 roku ogłosił „Manifest futuryzmu”, który zawierał postulat radykalnego odcięcia się od tradycji i zbudowania zupełnie nowej literatur...

  Więcej
 • Formizm - cechy i przedstawiciele

  Formizm to awangardowy kierunek w polskiej sztuce Dwudziestolecia, rozwijający się w latach 1917 – 1922. Prąd ten powstał na gruncie sztuk plastycznych i głównie do nich się odnosił, ale wywarł pewien wpływ również na dziedzinę poezji i teatru. Zjawisko formizmu zostało zapoczątkowane przez grupę plastyczną Formi...

  Więcej
 • Dadaizm w literaturze - cechy i przedstawiciele

  Dadaizm w literaturze miał bowiem polegać na eksponowaniu struktur celowo asemantycznych, a także spontaniczności, wyobraźni i fantazji. Dadaiści kontestowali tradycyjny porządek kultury i sztuki, odcinali się od realizmu, ale także od obowiązujących konwenansów społecznych, obyczajowych i moralnych.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
słabe
nikt • 2020-05-30 19:12:15
dzięki
x • 2020-05-30 14:53:22
święta prawda
kox pvp 2005 • 2020-05-30 14:30:25
Całkiem przydatne, dzięki!
Netrosiak • 2020-05-30 14:20:40
dzięki
smile7002 • 2020-05-30 09:10:35