Juliusz Kaden-Bandrowski – biografia, książki

Biografia

Pisarz urodził się 24 lutego 1885 roku w Rzeszowie. Prócz kariery literackiej prowadził także życie wojskowe – był kapitanem piechoty Wojska Polskiego. Bandrowski studiował pianistykę w Krakowie, Lwowie, a także Lipsku i Brukseli, jednak kariery muzyka nie podjął ze względu na problemy z ręką (dwukrotnie złamaną w dzieciństwie). Od 1970 roku zajmował się działalnością publicystyczną, pisał liczne recenzje i szkice. W Brukseli studiował także filozofię i w tym samym czasie zaangażował się w polskie emigracyjne stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o profilu niepodległościowym.

W 1911 roku zadebiutował jako pisarz wydając powieść pt. Niezguła. Wtedy również ukazały się jego nowele i kolejne powieści. Tuż przed I wojną światową Juliusz Kaden-Bandrowski przyjechał do Krakowa, gdzie współpracował z tygodnikiem „Naprzód”. Przekonania polityczne i społeczne pisarza zbliżały go do Józefa Piłsudskiego. W 1914 roku wstąpił do I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, był także członkiem Polskiej Organizacji Narodowej. W 1916 roku zyskał tytuł chorążego, a w 1917 podporucznika.

W 1918 roku Bandrowski został mianowany na kierownika biura prasowego w Polskiej Komendzie Wojskowej w Krakowie. Wówczas został także redaktorem czasopisma „Żołnierz polski”, jednak zrezygnował z funkcji naczelnego rok później, by spisać relację z wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1923-1924 przebywał w rezerwie 14. pułku piechoty we Wrocławiu.

W latach 20. przez jakiś czas przebywał w Stanach Zjednoczonych z odczytami agitacyjnymi, które informowały polonię o sytuacji aktualnie panującej w kraju. W tym okresie bardzo dużo pisał i wydawał. W latach 1923-1926 był przewodniczącym Związku Zawodowego Literatów Polskich, a następnie pełnił funkcję sekretarza Polskiej Akademii Literatury. Po wybuchu II wojny światowej nie opuścił Warszawy – w trakcie oblężenia kierował działem propagandy prasowej w Komisariacie Cywilnym. Brał także udział w tajnym nauczaniu literatury i muzyki.

Juliusz Kaden-Bandrowski zmarł 8 sierpnia 1944 roku w czasie powstania warszawskiego. Przyczyną jego śmierci była rana poniesiona w wyniku ataku pociskiem.

Książki

Swoją pierwszą powieść Niezguła Bandrowski pisał od 1909 roku (wydana w 1911). Kolejną była Proch, z 1913 roku. W międzyczasie ukazał się zbiór nowel jego autorstwa pt. Zawody.

W 1922 roku drukował w odcinkach powieść polityczną Generał Barcz. W 1932 powstała powieść Czarne skrzydła, a następnie Mateusz Bigda. Uważa się, że proza Bandrowskiego odznacza się dużą wiernością faktom. Przenika z niej behawioryzm i elementy ekspresjonizmu. Pisarz lubił łączyć ze sobą nietypowe, kontrastowe środki stylistyczne.

Najważniejsze dzieła Juliusza Kaden-Bandrowskiego według kolejności chronologicznej:

1911 – Niezguła (powieść), Zawody (zbiór nowel)

1913 – Proch

1914 – Zbytki (opowiadania)

1915 – PiłsudczycyBitwa pod Konarami (wspomnienia), Iskry (nowele)

1916 – Mogiły

1919 – Łuk

1920 – Jesień (dramat)

1922 – Generał Barcz

1923 – Karty w tas (dramat), Wakacje moich dzieci (opowiadania)

1924 – Przymierze serc i inne nowele

1925 – Miasto mojej matki (opowiadania), Czarne skrzydła (powieść)

1926 – Europa zbiera siano (reportaże)

1927 – Nad brzegiem wielkiej rzeki (opowiadania dla młodzieży)

1932 – Aciaki z I-szej (opowiadania)

1932 – Mateusz Bigda

Białe skrzydła – powst. 1939-1942

Juliusz Kaden-Bandrowski – biografia, książki
Juliusz Kaden-Bandrowski / www.wikipedia.org.pl

Polecamy również:

  • Juliusz Kaden-Bandrowski, Piłsudczycy – streszczenie

    W pierwszym rozdziale autor podejmuje próbę scharakteryzowania sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego – porównuje jego życie do żywota orła, drapieżnego, potężnego ptaka, uwięzionego w piwnicy, na poddaszu – słowem – w ciasnym pomieszczeniu. Ptaka, któremu odebrano... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42