Jerzy Liebert - biografia, wiersze

Biografia

Jerzy Liebert to polski poeta tworzący w dwudziestym wieku. Urodził się 23 lipca 1904 roku w Częstochowie, a zmarł 19 czerwca 1931 w Warszawie. Uchodzi za twórcę okresu międzywojennego. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny – jego ojciec pracował jako inżynier.

Od roku 1913 uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz prywatnego gimnazjum im. W. Giżyckiego w Moskwie, gdzie jego nauczycielem był krytyk literacki Leon Pomirowski. Literacko Liebert debiutował w 1921 roku publikując swój wiersz w czasopiśmie „Czyn”.

W kolejnych latach związał się z literacką grupą Skamander – bardzo przyjaźnił się z jej członkami, m.in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem. Jego utwory pojawiały się na łamach czasopism „Skamander”, „Wiadomości literackie" czy „Pamiętnik Warszawski”.

Od 1925 roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim – studiów jednak nie ukończył ze względu na chorobę oraz względy materialne. Musiał je przerwać 1927 roku.

Jerzy Liebert był mocno związany ze środowiskiem religijnym – Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Zakładem dla Ociemniałych w Laskach oraz z „Kółkiem”, którego animatorem był wówczas ks. Władysław Korniłowicz. W tym czasie było to jedno z najbardziej otwartych środowisk chrześcijańskich, głoszących ideę humanizmu i personalizmu. Do tego kręgu wprowadziła Lieberta jego niespełniona miłość Bronisława Wajngold.

Pomimo wielomiesięcznych kuracji poeta zmarł na gruźlice.

Jerzy Liebert - biografia, wiersze
Jerzy Liebert / www. wikimedia.org.pl

Wiersze

Jerzy Liebert uznawany jest za jednego z najbardziej znanych poetów religijnych. W jego liryce rysuje się obraz Boga, który stanowi wyzwanie dla chrześcijanina. Ważnym motywem jego twórczości jest także dążenie do prawdy i prawdziwości wyrażanych uczuć. W jego wierszach ważne miejsce zajmuje także własna choroba – gruźlica ukazana jest w wierszach dość rzeczowo i obiektywnie, a nawet czasem ironicznie. Temat śmierci jest raczej zasmucający, ponieważ Liebert nie przewiduje żadnego świata pośmiertnego, w jego wizji człowiek po śmierci pozostaje zupełnie sam – jest to jeden z elementów liry religijnej poety.

Najsłynniejsze tomy poezji Jerzego Lieberta:

Druga ojczyzna, Warszawa 1925

Gusła, Warszawa 1930

Kołysanka jodłowa, Warszawa 1932

Poezje (Pisma I), Warszawa 1934

Poezje, Warszawa 1963

Poezje zebrane, Warszawa 1972, 1976

Listy do Agnieszki, Warszawa 2002

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38