Księga Powtórzonego Prawa - strona 2

są Narodem Wybranym (Pwt 7,1-16). Jest również podsumowaniem ich historii, w tym wspomnieniem nieposłuszeństwa Izraela i odnosi się do wydarzeń opisanych w pozostałych księgach Pięcioksięgu. W kontekście nieposłuszeństwa Izraela należy wspomnieć, że kilkakrotnie Mojżesz mówi, iż nie może wejść do Ziemi Obiecanej przez grzechy całego ludu:

Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie. Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię. (Pwt 4,21-22)

Księga Powtórzonego Prawa wielokrotnie krytykuje i przestrzega przed bałwochwalstwem. Osoby, które będą nawoływać do wiary w innego Boga niż Jahwe czeka śmierć: Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Pwt 13,11). Księga jest kodeksem i składa się z reguł dotyczących ofiar, koszerności, dziesięcin, roku szabatowego, świąt, sądów, prawa zemsty, wojny, kar, małżeństwa, rodziny. Prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia Izraelitów. Księga zawiera także drugą wersję Dekalogu (Pwt 5,1-22),

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 5 =
Gucio
2019-09-24 15:07:31
No zgadzam się
Oli-Moli
2019-09-24 15:05:29
Bardzo ładnie dziecko
Ostatnio komentowane
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58