Rzecz Czarnoleska – interpretacja i analiza

„Rzecz Czarnoleska” to wiersz programowy Tuwima z tomu o tym samym tytule, wydanego w 1929 roku. Poeta formułuje w nim klasyczną koncepcję literatury, nawiązującą do złotego okresu polskiej poezji, czyli do XVI wieku. Tekst ten jest więc dobrą ilustracją tak zwanego klasycyzmu Skamandrytów, czyli fascynacji estetyką i wartościami tradycyjnymi.

Poetycka ciągłość

Tytułowa „Rzecz Czarnoleska” to synonim poetyki, wartości i koncepcji świata kojarzącej się z twórczością Jana Kochanowskiego. W tekście Tuwima to zjawisko:

(…) przypływa, otacza,
Nawiedzonego niepokoi dziwem

Mamy zatem do czynienia ze spojrzeniem na poezję renesansu ze współczesnej perspektywy. Okazuje się, że w tym, jakże odległym czasowo pisarstwie kryje się siła wciąż atrakcyjna dla kolejnych pokoleń. Sztuka ta zadziwia współczesnego czytelnika i oddziałuje na jego wyobrażenia. Odnajdujemy tu zatem Mickiewiczowską koncepcję poezji jako „arki przymierza między dawnymi i młodszymi laty”. Podmiot rozumie sztukę jako wyraz ewolucji, w której to, co nowe łączy się z tym, co należy do przeszłości. Wyrazem szacunku dla tradycji jest w tekście retoryczna, rozbudowana składnia, daleka od awangardowych eksperymentów, tradycyjna wersyfikacja wiersza, a także stylizacja na archaiczny język Kochanowskiego:

Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza,
Staje się tem prawdziwem

Ład i harmonia

Tym, co urzeka poetę w twórczości dawnych mistrzów, jest nie tylko doskonała estetyka, ale również charakterystyczna dla klasycyzmu wizja świata, którą wyznaczają pojęcia takie, jak: „ład”, „konieczność”, „jedyność”. Są to aspekty szczególnie cenne w pędzącej naprzód nowoczesnej rzeczywistości. W czasach, kiedy człowiek utracił wszelkie pewniki i zdolność nazywania rzeczy, w dawnej poezji:

(…) bezmiar tworzywa
Sam się układa w swoją ostateczność
I woła, jak się nazywa

Tradycja oferuje zatem człowiekowi zakotwiczenie w świecie. Dostarcza mu jasnych, wyrazistych pojęć, za pomocą których może on uporządkować swoją przestrzeń i się w niej odnaleźć. Podobnie jest z poezją, która bez wielkich mistrzów przeszłości nie mogłaby powiedzieć o świecie nic sensownego.

Nowa definicja klasycyzmu

Ostatnia strofa wiersza stanowi kwintesencję tego, czym dla poety jest klasycyzm. Otóż, jego doniosła rola polega na rozjaśnieniu „głuchego nierozumu” i „ciemnego sensu człowieczego”. To metaforyczne określenia podkreślają, że klasycyzm jest opozycją w stosunku do tego, co „głuche” i „ciemne”, czyli ma on niejako otworzyć człowiekowi oczy i uszy. Tuwim nie traktuje zatem tradycyjnych zasad jako wyrazu ludzkiej naiwności, wręcz przeciwnie. Klasycyzm to taki nurt myślenia, filozofii i sztuki, który potrafi ze sprzecznych elementów świata zbudować nadrzędny, zachwycający ład. Na przekór ciemności dąży do osiągnięcia idealnej harmonii, dzięki czemu ludzki rozum zostaje „zbudzony i wyzwolony”.

Polecamy również:

 • Wiosna. Dytyramb – interpretacja i analiza

  Wiersz „Wiosna” został opublikowany przez Tuwima w tomie „Sokrates tańczący” (1920) i od razu wywołał olbrzymie kontrowersje. Odsądzono bowiem autora od czci i wiary jako tego, który przekroczył wszelkie granice dobrego smaku i stworzył tekst obrażający godność ludzkiego rodzaju. Więcej »

 • Sitowie – interpretacja i analiza

  „Sitowie” to utwór, w którym Julian Tuwim podejmuje problematykę autotematyczną. Realizuje się ona niejako na dwóch poziomach. Mamy tu bowiem do czynienia ze wspomnieniem z dzieciństwa, a więc wątkiem autobiograficznym. Ponadto zaś poeta wypowiada się na temat własnej... Więcej »

 • Do prostego człowieka – interpretacja i analiza

  „Do prostego człowieka” to wiersz Tuwima o wymowie pacyfistycznej. Postawa poety jawi się tu jako jasny i stanowczy sprzeciw wobec wojny, której zwykle towarzyszą wzniosłe hasła, jednak w rzeczywistości kryją się za nimi jedynie partykularne interesy klasy rządzącej. Więcej »

 • Do krytyków – interpretacja i analiza

  „Do krytyków” to przewrotny komentarz Tuwima na temat roli poezji w niepodległym kraju. Tekst został utrzymany w żartobliwym, niemal satyrycznym stylu. Głównym zabiegiem zastosowanym przez Tuwima jest tu komiczny efekt zaskoczenia. Tytuł utworu – „Do krytyków”... Więcej »

 • Sokrates tańczący – interpretacja i analiza

  „Sokrates tańczący” to obszerny wiersz Juliana Tuwima pochodzący z tomu o tym samym tytule, wydanego w 1920 roku. Tekst należy do wczesnej twórczości poety, w której dominują nuty takie, jak dionizyjska pochwała życia i rewolucyjne nastawienie do tradycji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55