Ośrodki życia kulturalnego w dwudziestoleciu międzywojennym - strona 3

periodyki to „Zwrotnica” i „Linia”.

Lublin i Chełm

W Lublinie ożywione życie kulturalne zaczyna się w latach 30., głównie za sprawą grupy awangardowej skupionej najpierw wokół pisma „Reflektor” potem zaś wkraczają poeci tacy, jak Józef Łobodowski (twórca zamkniętego przez cenzurę pisma „Barykady”) czy Józef Czechowicz, który redaguje „Kuriera Lubelskiego” i „Ziemię Lubelską”. Z kolei w pobliskim Chełmie jest wydawana znakomita „Kamena” redagowana przez Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Pismo to posiada zasięg ogólnopolski i jest nastawione głównie na przekłady poetyckie.

Wilno

W latach 30. bardzo dużą rolę odgrywa Wilno jako siedziba grupy poetyckiej Żagary. Tutaj działają Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Teodor Bujnicki czy Stefan Jędrychowski. Ośrodkiem grypy jest znane czasopismo. Wychodzi ono najpierw jako dodatek do wileńskiego „Słowa” redagowanego przez Stanisława Cata Mackiewicza, potem jako miesięcznik „Piony” (dodatek do „Kuriera Wileńskiego”) i wreszcie samodzielne czasopismo „Żagary”.

Lwów

Lwów to oczywiście Ossolineum – Biblioteka, Wydawnictwo i Muzeum w jednym. Ponadto życie kulturalne skupia się tu wokół Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także ważnych pism, jak satyryczny

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38