Michaił Bachtin – biografia, książki

Biografia

Michaił Bachtin urodził się 5 listopada 1895 roku w Orle. Jest uznawany za jednego z najsłynniejszych rosyjskich literaturoznawców. W kręgu jego zainteresowań leżały przede wszystkim teoria literatury oraz krytyka literacka.

W latach 1930-1926 Bachtin przebywał na zesłaniu w Kazachstanie, a w latach 1945-1961 pracował jako wykładowca w Instytucie Pedagogicznym w Sarańsku (Uniwersytet Mordwiński).  Jest autorem licznych pojęć z zakresu teorii literatury, wprowadzonych na stałe do użytku jej badaczy. W pracy na temat twórczości Fiodora Dostojewskiego po raz pierwszy użył określenia „powieść polifoniczna”. Prowadził badania dotyczące związków różnych elementów kulturowych, pochodzących z różnych dziedzin, w kontekście całokształtu kulturowego epoki. Twórczość Francois’a Rableais’a zainspirowała go do rozważań na temat tradycji karnawałowych w literaturze i realizmu groteskowego. W latach 90. w Witebsku zaczęło ukazywać się bachtinowskie czasopismo pt. „Diałog. Karnawał. Chronotop”. To Bachtinowi zawdzięczamy również takie terminy w teorii literatury jak dialogicznośćcudze słowo czy karnawalizacja.

Naukowiec zmarł 7 marca 1975 roku pod Moskwą.

Książki

Do najciekawszych prac Michaiła Bachtina nalezą następuje rozprawy teoretyczne:

Problemy literatury i estetyki:

 • Epos i powieść (o metodologii badań nad powieścią);
 • Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści;
 • Z prehistorii słowa powieściowego;
 • Rabelais i Gogol (sztuka słowa i ludowa kultura śmiechu).

Problemy poetyki Dostojewskiego

Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu

Michaił Bachtin – biografia, książki
Michaił Bachtin / www.wikipedia.org.pl

 

Polecamy również:

 • Modernizm - definicja, cechy, nazwa epoki

  Terminem modernizm określa się ogół tendencji nowatorskich w literaturze i sztuce końca XIX wieku. Na gruncie polskim bywa używany zamiennie z określeniem Młoda Polska, lub w węższym zakresie jako kierunki w sztuce pierwszego okresu epoki czyli dziesięciolecia 1890-1900. Więcej »

 • Światopogląd i filozofia Młodej Polski (modernizmu)

  U podłoża światopoglądu modernistycznego leżą dwie teorie: schopenhaueryzm i nietzscheanizm. Z jednej strony wyrastają one z ówczesnej sytuacji gospodarczej i nastrojów społecznych, z drugiej wpływają na kształtowanie się oblicza epoki. Więcej »

 • Sztuka przełomu XIX i XX w.

  Na przełomie wieków nastąpił intensywny rozwój sztuk plastycznych, architektury, muzyki, literatury, a także raczkującego dopiero filmu. We wszystkich dziedzinach panowały podobne tendencje oddające światopogląd i nastroje epoki, jednocześnie każda wypracowała swoje oryginalne środki wyrazu,... Więcej »

 • Literatura Młodej Polski (modernizmu) - nurty i tendencje

  Przełom antypozytywistyczny w literaturze był prawdziwą rewolucją. Z Europy napływały do Polski nowatorskie tendencje, które były adaptowane w sposób twórczy. Cały szereg XIX-wiecznych -izmów znalazł naśladowców wśród polskich artystów, dając początek nowoczesnej... Więcej »

 • Światopogląd, kultura, filozofia Młodej Polski

  Pokolenie Młodej Polski to ludzie wychowani w pod zaborami, poddawani represjom i procesom wynaradawiania. Żyjący w kolejnych lata kryzysu, ze świadomością klęski ideałów romantycznych (idee walki niepodległościowej) i pozytywistycznych (praca u podstaw i praca organiczna), w poczuciu bezradności i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44