Literatura Młodej Polski (modernizmu) - nurty i tendencje

Przełom antypozytywistyczny w literaturze był prawdziwą rewolucją. Z Europy napływały do Polski nowatorskie tendencje, które były adaptowane w sposób twórczy. Cały szereg XIX-wiecznych -izmów znalazł naśladowców wśród polskich artystów dając początek nowoczesnej literaturze XX wieku.
    
Modernistyczna rewolucja to przede wszystkim zerwanie z utylitaryzmem i naśladownictwem w sztuce. Literatura staje się zapisem „nagiej duszy”, osobistego doznania. Ze sprzeciwu wobec naturalizmu i realizmu rodzi się impresjonizm (który do literatury przenika z malarstwa), ekspresjonizm i symbolizm. Technika impresjonistyczna służy oddawaniu ulotnych nastrojów, zmieniających się wrażeń. Pojawia się w liryce nastrojowej i prozie poetyckiej, często łącząc się z techniką synestezji i psychizacji przyrody. Ekspresjonizm to także przejaw buntu wobec obiektywizmu i stylu „przezroczystego”, nazywany „krzykiem duszy” służy oddaniu silnych emocji, wyrażeniu sprzeciwu, niezgody na świat. Posługuje się silnymi środkami wyrazu, takimi jak hiperbola, karykatura, deformacja, wykrzyknienie, dosadne słownictwo, kontrast. Z kolei symbolizm pozwalał na metaforyzację wypowiedzi, oddawał złożoność zjawisk, pozwalał wyrazić

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Y
• 2022-05-25 20:07:24
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48