Estetyzm - cechy i przedstawiciele

Estetyzm to pogląd charakterystyczny dla literatury postromantycznej i neoromantycznej. Jego podstawowym założeniem jest samoistna wartość sztuki. Termin został wprowadzony przez przeciwników takiego podejścia i początkowo miał znaczenie pejoratywne.
    
Przedstawiciele skrajnego estetyzmu głosili zupełną autonomię sztuki, całkowite uwolnienie jej od obowiązków dydaktycznych, etycznych, ideologicznych, poznawczych i wszelkiego utylitaryzmu. W podejściu umiarkowanym estetyzm pojmowany był jako poszukiwanie piękna we wszystkich przejawach życia oraz szczególna dbałość o formę dzieła. Wychodząc z założenia, że życie ludzkie jest krótkie, ulotne, a wszelkie prawdy subiektywne i podważalne, starano się dostrzegać piękno w otaczającym świecie i oczywiście w sztuce. Przyznawano artyście prawo do wyrażania siebie, stąd sprzeciw wobec użyteczności dzieła.
    
W potocznym rozumieniu estetyzm rozumiany był jako przeciwieństwo literatury zaangażowanej, walczącej, dydaktycznej. Często czyniono z niego zarzut, uznając jego zwolenników za artystów zamkniętych w „wieży z kości słoniowej”.
    
Naczelnym hasłem estetyzmu stało się francuskie L`art pour l`art („szuka dla sztuki”), które znalazło sobie zwolenników także w innych krajach Europy, szczególnie w Anglii. W Polsce zwolennicy estetyzmu skupiali się wokół krakowskiego „Życia” oraz „Chimery”. Przeciwnikami nurtu byli między innymi Stanisław Brzozowski i Antoni Lange. Polemikę z estetyzmem prowadzili też Przesmycki czy Przybyszewski, choć w znacznej mierze byli zwolennikami tego trendu.

Przedstawiciele:

Oscar Wilde, Théophile Gautier, Stefan George oraz symboliści francuscy: Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé

W Polsce: Zenon Przesmycki, Stanisław Przybyszewski

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54
Jest ok
• 2022-07-06 16:31:40