Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Estetyzm - cechy i przedstawiciele

Ostatnio komentowane
Tekst zapewne zredagowany przez historyka. Tak naprawdę nic na temat rewolucyjnych osiąg...
furiat • 2019-08-15 11:10:28
Szkoda że nie ma zdań a tak poza tym to fajna strona
Nie kumata862 • 2019-08-06 19:59:23
Sorry, ale to nie jest o tańcu śmierci, tylko o "Rozmowie..." w ogóle.
Andr • 2019-07-30 10:51:02
Mądre to
Zbyszek • 2019-07-27 08:44:21
Sekta według przeciwników stosowania tego terminu jest elementem pseudonauki, nie uznawa...
uczen Jezusa • 2019-07-30 10:16:33
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Estetyzm to pogląd charakterystyczny dla literatury postromantycznej i neoromantycznej. Jego podstawowym założeniem jest samoistna wartość sztuki. Termin został wprowadzony przez przeciwników takiego podejścia i początkowo miał znaczenie pejoratywne.
    
Przedstawiciele skrajnego estetyzmu głosili zupełną autonomię sztuki, całkowite uwolnienie jej od obowiązków dydaktycznych, etycznych, ideologicznych, poznawczych i wszelkiego utylitaryzmu. W podejściu umiarkowanym estetyzm pojmowany był jako poszukiwanie piękna we wszystkich przejawach życia oraz szczególna dbałość o formę dzieła. Wychodząc z założenia, że życie ludzkie jest krótkie, ulotne, a wszelkie prawdy subiektywne i podważalne, starano się dostrzegać piękno w otaczającym świecie i oczywiście w sztuce. Przyznawano artyście prawo do wyrażania siebie, stąd sprzeciw wobec użyteczności dzieła.
    
W potocznym rozumieniu estetyzm rozumiany był jako przeciwieństwo literatury zaangażowanej, walczącej, dydaktycznej. Często czyniono z niego zarzut, uznając jego zwolenników za artystów zamkniętych w „wieży z kości słoniowej”.
    
Naczelnym hasłem estetyzmu stało się francuskie L`art pour l`art („szuka dla sztuki”), które znalazło sobie zwolenników także w innych krajach Europy, szczególnie w Anglii. W Polsce zwolennicy estetyzmu skupiali się wokół krakowskiego „Życia” oraz „Chimery”. Przeciwnikami nurtu byli między innymi Stanisław Brzozowski i Antoni Lange. Polemikę z estetyzmem prowadzili też Przesmycki czy Przybyszewski, choć w znacznej mierze byli zwolennikami tego trendu.

Przedstawiciele:

Oscar Wilde, Théophile Gautier, Stefan George oraz symboliści francuscy: Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé

W Polsce: Zenon Przesmycki, Stanisław Przybyszewski

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
5 + 4 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');