Husaria – skrzydła, uzbrojenie, bitwy

Husaria – skrzydła, uzbrojenie, bitwyHusaria jest uznawana za najpiękniejszą kawalerię świata. Zapisała się w świadomości Polaków jako niepokonana formacja. Okres jej największych zwycięstw przypadł między początkiem XVI a końcem XVII wieku. Atakowała w pełnym galopie, dla przeciwnika był to przerażający widok.

Panowanie Stefana Batorego, początki

Przełomowy dla husarii był okres panowania w Polsce Stefana Batorego. To on zreformował formację wprowadzając uzbrojenie płytowe, obecne w armii Siedmiogrodu. Dążono do ograniczenia wielkości pocztów, pojawiły się nowe jednostki taktyczne, tzw. szwadrony. Polska husaria jednak znacznie różniła się od jej węgierskiego odpowiednika. Kopia polskiego husarza osiągnęła długość przeszło 6 m, na Węgrzech była ona o 1,5 krótsza.

Uzbrojenie

Husarze po 1576 toku używali ponadto: pałasza (lub zamiennie długiego koncerza), szabli, pistoletów (lub rusznicy) oraz broni obuchowej (czekan, nadziak). Zamiast długich kopii używano również sporadycznie kopii połowicznych (o długości ok. 3,3 m). Sporadycznie husarze sięgali po łuki lub zwykłe włócznie.

Skrzydła

Najbardziej charakterystycznym elementem wyposażenia polskiego husarza były skrzydła. Liczne źródła historyczne potwierdzają, że były one używane nie tylko podczas uroczystych pochodów, ale również i w trakcie walki. Mocowano je na kilka sposobów: na tarczach, przy siodle, na plecach, znacznie mniejsze były doczepiane do szyszaków. Skrzydła były używane dla postrachu i okazałości. Wbrew powszechnej opinii nie szumiały podczas szarży.

Husaria szarżowała w zwartym szyku, a kopie kruszyła na przeciwnikach. Była to jazda uniwersalna, mogła wypełniać zadania innych formacji. Jednak była też dość droga w utrzymaniu. Polskich husarzy cechowało dobre wyposażenie i wyszkolenie, oraz duże doświadczenie i doskonali dowódcy.

Bitwy

Do najważniejszych bitew w historii Polski z udziałem husarii należy zaliczyć: bitwę pod Kircholmem (1605), bitwę pod Kłuszynem (1610), bitwę pod Chocimiem (1621) i wreszcie słynną bitwę wiedeńska (1683).

W 1776 husaria w Polsce przestała istnieć, a jej oddziały włączono do brygad kawalerii narodowej.

Polecamy również:

 • Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim i kraj za ich panowania

  Panujący w Polsce oraz na Litwie od końca XIV w. przedstawiciele dynastii Jagiellonów, brali czynny udział we wszystkich ważniejszych sprawach regionu. Walczyli o trony Czech i Węgier oraz o tron cesarski, uczestniczyli w rywalizacji o panowanie w regionie Bałtyku oraz w działaniach antytureckich. Więcej »

 • Demokracja szlachecka w Polsce - definicja, na czym polegała, cechy, przywileje

  Demokracja szlachecka jest nietypową historyczną formą demokracji, która wykształciła się początkowo w Królestwie Polskim w XV-XVI, a następnie została przejęta przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na mocy unii w Krewie, zawartej w 1385 roku, Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie... Więcej »

 • Sarmatyzm - definicja, cechy, geneza

  Pojęcie sarmatyzmu wymyka się zwyczajowym systematyzacjom z powodu trudności określenia jego natury – nie był w żadnym wypadku prądem filozoficznym ani kierunkiem w sztuce, trudno też określić go jako teorię społeczną, z drugiej jednak strony w znaczący sposób ukształtował pewien styl życia w XVII... Więcej »

 • Handel zbożem w XVI w. - Rzeczpospolita spichlerzem Europy

  W epoce nowożytnej Rzeczpospolita stanowiła największy w Europie zwarty obszar gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej. Jej rozwój w państwie polsko – litewskim polegał przede wszystkim na wyraźnym zwiększaniu powierzchni folwarków – nie na znacznym wzroście ich liczby. Więcej »

 • XVI w. - złoty wieki kultury polskiej

  Wiek XVI był okresem panowania w Rzeczypospolitej ostatnich przedstawicieli dynastii Jagiellonów, a jednocześnie czasem ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilizacji, której brakowało poprzednim epokom. Po rozprawieniu się z Krzyżakami oraz wojnach z Turkami i Moskwą nastąpiły wreszcie lata... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42