Serwus, Madonna – interpretacja i analiza

Wiersz „Serwus, madonna” Ildefonsa Gałczyńskiego to przykład poezji miłosno-religijnej, w której ujawnia się talent poetycki autora. Mamy tu bowiem do czynienia z charakterystycznym dla tego twórcy połączeniem zmysłu komicznego z tonacją liryczną.

Prowokujący tytuł

Już sam tytuł utworu wydaje się prowokujący. Gałczyński dokonuje swoistej desakralizacji Matki Boskiej, używając słowa „serwus” znamiennego dla języka ulicy obok określenia „madonna”. Zamiast wzniosłej poezji hymnicznej wychwalającej przymioty bóstwa pojawia się tu lekkie pozdrowienie, charakterystyczne dla znajomych sobie ludzi. Funkcją owego zabiegu jest uzyskanie efektu wieloznaczności. Nie wiadomo, czy chodzi tu o ukazanie Marii jako kogoś niezwykle bliskiego, z kim łączą poetę relacje osobiste, czy też cel poety to gloryfikacja ukochanej kobiety poprzez zestawienie jej z Matką Boską.

Hymn Cygana

Tekst zdradza wyraźnie cechy poezji modlitewnej i hymnicznej. Jest napisany klasycznym trzynastozgłoskowcem, a każda ze strof kończy się litanijnym powtórzeniem: „serwus, madonna”. Gałczyński tworzy więc hymn na miarę poety ulicy, sławiącego codzienność i zwyczajne życie. Podmiot dokonuje w wierszu swoistej autoprezentacji. Przedstawia

Polecamy również:

 • Koniec świata – interpretacja i analiza

  Poemat ukazał się po raz pierwszy w 1929 roku. Koniec lat 20. i początek 30. był okresem kształtowania się postaw katastroficznych, które miały znaleźć swój literacko najlepszy wyraz w drugiej połowie lat 30., w wierszach miedzy innymi takich poetów jak Józef Czechowicz czy Czesław Miłosz. Więcej »

 • Rozmowa liryczna – interpretacja i analiza

  Wiersz jest rozmową dwojga kochanków. Kobieta pyta mężczyznę, jak bardzo ją kocha. W odpowiedzi zakochany przywołuje niezliczoną ilość sytuacji, których różnorodność, jak zapewnia, wcale nie zmienia jego miłości, ponieważ kocha we wszystkich możliwych okolicznościach. Więcej »

 • Prośba o wyspy szczęśliwe – interpretacja i analiza

  Podmiot liryczny prosi o to, by mógł być zabrany do miejsca, w którym zawsze będzie czuł się szczęśliwy. Prośba skierowana jest do kochanki, dlatego wiersz można traktować jako wyraz pragnienia miłości. Więcej »

 • Kryzys w branży szarlatanów – interpretacja i analiza

  Wiersz Gałczyńskiego „Kryzys w branży szarlatanów” to przewrotna satyra, w której poeta ukazuje przemiany kulturowe współczesnego świata, a także wypowiada się na temat poezji lirycznego nonsensu. Więcej »

 • Strasna zaba – interpretacja i analiza

  „Strasna zaba” to zabawny, satyryczny wiersz Ildefonsa Gałczyńskiego napisany w 1936 roku. Ze względu na specyficzny kontekst społeczno-polityczny utworu można go odczytywać jako ironiczny komentarz do rządów sanacji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12