Psychologia analityczna - charakterystyka (założenia, znaczenie) - strona 2

ale nie są z nimi tożsame. Archetypy mają bowiem charakter pierwotny i nie poddają się żadnej werbalizacji ani nie mogą przybrać konkretnego kształtu. Wśród najważniejszych można tu wymienić archetypy: Wielkiej Matki, Mędrca, Cienia (a więc symbol złej strony ludzkiej natury) czy Persony (Maska). Szczególnie interesujące są archetypy Animy i Animusa. Anima to bowiem kobieca strona mężczyzny, której nieświadomie będzie on następnie poszukiwał jako partnerki życiowej. Analogiczne znaczenie ma Animus.

W odniesieniu do archetypów Jung analizował także marzenia senne, ponieważ twierdził, że sny stanowią główny teren ich uobecnienia się. Teoria Junga jest zatem nie tylko psychologią, ale także antropologią kultury. To właśnie w kulturze, a nie w konfliktach wewnątrz samej psychiki (Freud), Jung poszukiwał źródeł nerwicy.

Zasługi psychologii analitycznej dla współczesnej myśli psychologicznej są nieocenione. Jung jako pierwszy dokonał bowiem podziału typów osobowości na ekstrawertyczne i introwertyczne. Uważał, że wewnętrzny rozwój człowieka jest procesem indywiduacji, w którym stopniowo zyskuje on niejako wyższe stadia poprzez integrację treści nieświadomych, a jego ostatecznym celem jest powstanie jaźni (czyli pełni).

Psychologia analityczna w znaczący sposób oddziałała na kulturę. Stosuje się ją jako metodologię w naukach humanistycznych (np. Northrop Frye). Twierdzenia Junga dużą rolę odegrały również w studiach genderowych, zwłaszcza w obrębie man’s studies, (np. „Żelazny Jan Roberta Bly’a).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Friz pozdro
• 2022-05-17 18:02:41
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04