Charakterystyka zbiorowa - charakterystyka bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

 

Aleksy Dawidowski (Alek), Jan Bytnar (Rudy) i Tadeusz Zawadzki (Zośka) to główni bohaterowie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. W przededniu wybuchu wojny mają osiemnaście, dziewiętnaście lat, są absolwentami jednego z warszawskich gimnazjów. Domy, z których pochodzą, to miejsca szczęśliwe, pełne miłości. Ci młodzi, pełni energii ludzie mają swoje plany na przyszłość. Marzą o dokonaniu rzeczy niezwykłych. Należą też do harcerstwa. Punktem przełomowym w ich życiu jest 1 wrzenia 1939 roku – dzień wybuchu II wojny światowej.

Wspólną cechą Alka, Rudego i Zośki jest patriotyzm. Biorą czynny udział w akcjach sabotażowych, potem – dywersyjnych. Nie wahają się stanąć w obronie ojczyzny. Z narażeniem życia własnego i bliskich podejmują walkę z okupantem.

To ludzie niezwykle odważni. Początkowo walczą z wrogiem w służbie Małego Sabotażu, rysując na murach stolicy „kotwice”, „żółwie”, wypisując antyhitlerowskie hasła. W końcu jednak sięgają po broń, przechodząc do śmiałych działań dywersyjnych. Bez trwogi podejmują kolejne wyzwania. Wysadzają tory kolejowe, uwalniają więźniów, likwidują posterunki niemieckiej policji.

Wartością nadrzędną dla Rudego, Alka i Zośki jest także braterstwo. Nigdy nie porzucają towarzyszy w potrzebie. Dlatego też oczywista jest dla nich konieczność uwolnienia Rudego. Cel ten osiągają w brawurowej Akcji pod Arsenałem.

Bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego to ludzie, którzy „w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia". Tak w czasie pokoju, jak i w latach wojny stanęli na wysokości zadania, służąc Polsce. Choć za swe oddanie zapłacili najwyższą cenę (Alek i Zośka zginęli na skutek postrzału, a Rudy w wyniku tortur), pozostają postaciami budzącymi podziw i godnymi najwyższego szacunku.

Przykładowa charakterystyka - charakterystyka Rudego

Przykładowa charakterystyka - charakterystyka Balladyny

Przykładowa charakterystyka porównawcza

Przykładowa autocharakterystyka

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
7
• 2022-10-06 16:22:08
a
• 2022-10-06 14:58:01
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41