Jak napisać artykuł - co to jest, definicja, przykłady

Co to jest artykuł – definicja

Artykuł jest rodzajem wypowiedzi dziennikarskiej. To tekst publicystyczny, literacki lub naukowy, który może przyjąć formę notatki, wzmianki, komentarza, wywiadu, relacji, felietonu, eseju lub reportażu. Pełni funkcję informacyjną, opiniotwórczą lub rozrywkową.

Cechy i zasady tworzenia

Temat artykułu należy gruntownie przemyśleć – musi być interesujący dla odbiorcy, a omawiane zagadnienia – znane autorowi, który występuje niejako w roli autorytetu w danej dziedzinie, znawcy zagadnienia.

Styl winien być adekwatny do typu artykułu. Na przykład notatkę prasową charakteryzować będzie obiektywizm i zwięzłość, felieton – subiektywizm oraz lekki ton, a komentarz – obecność elementów perswazyjnych.

Wprowadziwszy do artykułu cytat, należy podać jego źródło. Warto odwoływać się do wyników badań, statystyk, opinii ekspertów.

Redagując tekst, należy pamiętać o zasadach etyki dziennikarskiej. Artykuł winien być uczciwy i zgodny z prawdą. Opinie nie mogą zniekształcać faktów i być efektem zewnętrznych nacisków. Ewentualne błędy należy jak najszybciej sprostować. Metody pracy (szczególnie w zakresie zbierania informacji) muszą być zgodne z prawem.

Budowa i schemat

1. Intrygujący tytuł odnoszący się do treści. Może opierać się na grze słów, odwoływać do skojarzeń lub przyjąć formę pytania.

2. Krótki, kilkuzdaniowy wstęp (lid) sygnalizujący treść artykułu. Wprowadza czytelnika w zagadnienie, ma zadanie przykuć jego uwagę i zachęcić do przeczytania całości.

3. Treść artykułu, czyli teza, myśl przewodnia poparta argumentami. Wywód winien prowadzić do konkluzji. Poszczególne części można wyodrębnić, nadając im tytuły (tzw. śródtytuły).

4. Zakończenie, tj. podsumowanie, wnioski, opinia.

Przydatne zwroty i słownictwo

artykuł, debata, esej, felieton, kalendarium, komentarz, news, notatka, przegląd prasy, recenzja, relacja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad, wzmianka, życiorys

Artykuł naukowy i popularnonaukowy

Artykuł naukowy prezentuje wyniki naukowych badań. Posługuje się specyficznym językiem pozbawionym figur poetyckich, a bogatym w terminologizmy, wzory, symbole i jako taki jest adresowany do określonej grupy odbiorców – specjalistów w danej dziedzinie. Artykuł popularnonaukowy również prezentuje zagadnienia wiążące się z badaniami naukowymi, ale w formie przystępnej dla szerokiego grona odbiorców (niespecjalistów). Specjalistyczne terminy są objaśniane, a autorzy często odwołują się do doświadczeń odbiorcy.

Artykuł prasowy

Artykuł prasowy to tekst zamieszczony w gazecie lub czasopiśmie. Najczęściej ma charakter informacyjny i jako taki jest rzeczowy, zwarty, konkretny.

Przykładowy artykuł prasowy – wzór - artykuł na temat nietolerancji we współczesnym świecie

Polecamy również:

Komentarze (6)
Wynik działania 3 + 2 =
Adam
2023-10-18 08:27:34
pomocy
Essa Z Tobą
2022-03-21 09:30:18
Może być
asdad
2021-04-11 17:06:06
co to jest pomocy
Looek
2020-03-28 12:16:41
Fajnie pomogło
klijh
2019-09-11 19:36:58
ok
jestem_z_YT
2019-03-24 17:45:11
dzięki pomogło
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42