Jak napisać wywiad - co to jest, definicja, przykłady

Co to jest wywiad – definicja

Wywiad jest gatunkiem wypowiedzi dziennikarskiej. To podana do wiadomości publicznej treść rozmowy ze znaną osobą (np. aktorem, sportowcem, politykiem) lub osobą zaangażowaną w jakąś sprawę (np. uczestnikiem wyprawy, świadkiem ważnego zdarzenia, urzędnikiem). Celem wywiadu dla osoby jest przybliżenie sylwetki rozmówcy, jego poglądów, osiągnięć, zaś wywiadu dla sprawy – zgłębienie problemu.

Cechy i zasady tworzenia

Wywiad przede wszystkim powinien być atrakcyjny dla odbiorcy – czytelnika, widza, słuchacza. Należy się więc do niego starannie przygotować – poznać sprawę, która będzie tematem rozmowy, lub zgromadzić informacje o rozmówcy, opracować listę pytań. Sama rozmowa powinna przebiegać w przyjaznej atmosferze, pytający winien zadbać o uprzejmy ton. Na przeprowadzającym wywiad spoczywa odpowiedzialność za spójność i rzeczowość rozmowy - dobrze skonstruowane pytania warunkować będą ciekawe odpowiedzi, zbyt długie odpowiedzi warto przerwać, by zdynamizować dialog, można też zadawać pytania dodatkowe, by skuteczniej zgłębić omawiane zagadnienie. W przypadku wywiadu prasowego (przeznaczonego do druku) należy tekst opracować – spisać odpowiedzi na zadane pytania, dokonując ewentualnie minimalnych korekt redakcyjnych (np. w kwestii gramatycznej). Tak przygotowany tekst przedstawia się rozmówcy do autoryzacji, by wyraził zgodę na jego upublicznienie.

Formułowanie pytań nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim należy zadbać o to, by miały konstrukcję otwartą. Pytania rozpoczynające się od partykuły czy mogą prowokować krótkie odpowiedzi, w najgorszym razie – tak/nie. Nie ma sensu poruszać kwestii oczywistych, np. pytać zwycięzcę konkursu, co czuł, odbierając nagrodę. Rozmówcy nie wolno stawiać w kłopotliwej sytuacji, czyli pytać o to, co mogłoby go stawiać w złym świetle, np. pytać dziennikarza, jakie stosuje metody manipulacji, przygotowując materiał prasowy. Niestosowne są także pytania wkraczające w intymne rejony życia rozmówcy.

Budowa i schemat

1. Tytuł – skierowanie uwagi na rozmówcę lub problem.

2. Lid, czyli zapowiedź tekstu – prezentacja rozmówcy lub tematu rozmowy.

3. Seria pytań i odpowiedzi.

4. Podziękowanie za rozmowę.

5. Podsumowanie – wnioski, puenta.

Istnieje kilka sposobów zapisywania pytań i odpowiedzi. Niezależnie od tego, którą metodę się wybierze, należy stosować ją konsekwentnie. Warto też zadbać o to, by zapis był dla odbiorcy czytelny, tzn. nie było wątpliwości, które kwestie wypowiada pytający, które – pytany.

Przykład nr 1

Redaktor: Zadaje pytanie.

Adam Nowak: Udziela odpowiedzi.

R.: Zadaje pytanie.

A.N.: Udziela odpowiedzi.

Przykład nr 2

Zadane pytanie.

Udzielona odpowiedź.

Zadane pytanie.

Udzielona odpowiedź.

Przykład nr 3

Zadane pytanie.

– Udzielona odpowiedź.

Zadane pytanie.

– Udzielona odpowiedź.

Przydatne zwroty i słownictwo

propozycje rozpoczęcia pytań – w jaki sposób, dlaczego, w jakim celu, kiedy, jak długo, co wpłynęło na decyzję, jak często, w jaki sposób

Wywiad-rzeka

Jest to gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury faktu, zapis obszernej rozmowy ze znaną osobą – artystą, sportowcem, politykiem, filozofem, naukowcem, czyli autorytetem w jakiejś dziedzinie. Umożliwia poznanie faktów z życia rozmówcy, jego osiągnięć, światopoglądu, planów.

Przykładowy wywiad – wzór – wywiad z Adamem i Ewą o ich nieposłuszeństwie wobec Boga

Polecamy również:

  • Przykładowy wywiad

    „Było, minęło…” Adam i Ewa – do niedawna szczęśliwi mieszkańcy Raju, dziś – wygnańcy. Rozmowa o tym, jak decyzja o skosztowaniu zakazanego owocu zmieniła ich życie. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 1 =
frani
2021-11-27 20:42:49
Jak napisać wywiad ??????????
OLA
2020-05-03 17:30:34
Jak napisać wywiad?
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43